Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως 2021-22 (Β)


 

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ενέργειας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης της υποτροφίας είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.