Δωρεά-Κληροδότημα Π. Γραμματικάκη 2020-2021


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Χημείας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.