ΔΩΡΕΑ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2018-2019


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μάστερ) στο εξωτερικό στον κλάδο της Μεταλλειολογίας ή της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας

 

Η προκήρυξη της υποτροφίας είναι διαθέσιμη εδώ.

 

 

 

Αρχεία: