Κληροδότημα Ιπποκράτη Καραβία 2021-22


 

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Θεολογίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης της υποτροφίας είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.