ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΟΒΕΡΔΟΥ 2018-2019


Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών