ΔΩΡΕΑ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 2019-2020


 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στον κλάδο της Θεολογίας

 

Η προκήρυξη της υποτροφίας είναι διαθέσιμη εδώ.

H απόφαση ανακήρυξης υποτρόφου είναι διαθέσιμη εδώ.