Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021


 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θέλετε, σχετικά με τους διαγωνισμούς, στείλτε μήνυμα στο infoypotrofies@academyofathens.gr

 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Χημείας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Ενεργειακών Τεχνολογιών με έμφαση στις Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες (κυψέλες καυσίμου, αποθήκευση υδρογόνου, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

 

Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών στον κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Γλωσσολογίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό

 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

 

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό