Κληροδότημα Φώτη Στεφάνου 2021-22


 

Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία ή στις Η.Π.Α. στον κλάδο των Πολιτικών Επιστημών

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης της υποτροφίας είναι διαθέσιμο εδώ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ανάκληση Πρόσκλησης για τη χορήγηση υποτροφίας από το Κληροδότημα Φώτη Στεφάνου