ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΟΖΟΥ 2018-2019


 

Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών (Λυρικό Τραγούδι, Κλασική Κιθάρα, Πιάνο) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη 

 

Η προκήρυξη της υποτροφίας είναι διαθέσιμη εδώ.