Μέλη

Τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών

Έρευνα

H Aκαδημία Aθηνών υπήρξε ο πρώτος ερευνητικός φορέας της χώρας

Βιβλιοθήκη

Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής"

Βιβλιοπωλείο

Το Βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας Αθηνών

Επικαιρότητα

Ψηφιακή Ακαδημία

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών».

Εκδηλώσεις

  • 28/06/2023 Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023, ώρα 19.00, Εκδήλωση με αφορμή την ολοκλήρωση της Έκθεσης της Ακαδημίας Αθηνών «Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης επιστρέφει στην Ακαδημία Αθηνών»
  • 22/06/2023 3.162η Συνεδρία της Ολομέλειας, Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, ώρα 11.00 π.μ.
  • 19/06/2023 Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, ώρα 19.00, Επιστημονικός διάλογος για την έννοια του «Νόμου» στ’ αντίστοιχα πεδία της Νομικής Επιστήμης και της Φυσικής Επιστήμης
  • 15/06/2023 3.161η Συνεδρία της Ολομέλεια Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023, ώρα 11.00 π.μ.
  • 15/06/2023 15/6/2023 Πέμπτη 15 Ιουνίου, ώρα 17.00, Διάλεξη του Jan Bremmer (Groningen), με τίτλο ‘The Myth of Danae and Perseus between Narrative and Ritual: the Local and the Global’ στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ