2.975η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.  Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή των ακολούθων μελών:

α) του Χαράλαμπου Μουτσόπουλου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην προκηρυχθείσα έδρα με τίτλο «Ιατρικές Επιστήμες: Ανοσολογία», στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

β) του Μανόλη Κορρέ ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην προκηρυχθείσα έδρα με τίτλο «Ιστορία Αρχαίας Αρχιτεκτονικής – Αναστήλωσις», στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.

 

2. Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους στον κλάδο της Ζωγραφικής στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.

 

3.  Παρουσίαση με τίτλο:

«Εικόνες χωρίς λέξεις»

Από τον ακαδημαϊκό κ. Γιάννη Παρμακέλη  (20’)

 

Αθήνα 9 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος  

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

 

 

 

Ημερομηνία: 
Thursday, May 11, 2017
Announcement Type: 
sessions