2.977η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 25 Μαΐου 2017, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Ενέργειας» στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

 

2. Επιστημονική παρουσίαση

«Η Κύπρος στην ελληνική ιστορία»

από τον ακαδημαïκό κ. Νικόλαο Κονομή (55΄)

 

3. Επιστημονική παρουσίαση

«Λεξιδίων αποσαφηνίσεις»

από τον ακαδημαϊκό κ. Στέφανο Ήμελλο (15΄)

 

Αθήνα  23  Μαΐου 2017

 

Ο Πρόεδρος  

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

 

 

 

Ημερομηνία: 
Thursday, May 25, 2017
Announcement Type: 
sessions