2.980η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, ώρα 11.30

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Αναγγελία του θανάτου του Sir Peter Hall.

 

2. Αναγγελία της δημοσίευσης των Προεδρικών Διαταγμάτων με τα οποία κυρώθηκε η εκλογή των ακολούθων νέων μελών της Ακαδημίας:

α) Zdenek Bažant ως ξένου εταίρου στον τομέα της Μηχανικής,  στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

β) Λόρδου Rowan Douglas Williams ως ξένου εταίρου στον κλάδο της Θεολογίας, στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

γ) Robert Parker ως ξένου εταίρου στον κλάδο της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.

δ) Yves Gaudemet ως ξένου εταίρου στον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου, στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

ε) Λίνου-Αλέξανδρου Σισιλιάνου ως αντεπιστέλλοντος μέλους στον κλάδο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

στ) Γιάννη Ιωαννίδη ως αντεπιστέλλοντος μέλους στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

ζ) Γεωργίου Δάσιου ως αντεπιστέλλοντος μέλους στην προκηρυχθείσα έδρα στον κλάδο των Μαθηματικών (Εφαρμοσμένη Ανάλυση), στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

η) Hazim J. Safi ως αντεπιστέλλοντος μέλους στον κλάδο της Ιατρικής, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

 

 

Αθήνα  10 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

 

Ημερομηνία: 
Thursday, October 12, 2017
Announcement Type: 
Sessions