2.997η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Επιστημονική ανακοίνωση

«Θερμοδυναμική και Κατάλυση της Σύνθεσης της Μάζας»

από τον ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Βαγενά  (50΄)

 

Αθήνα  6 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

 

 

Ημερομηνία: 
Thursday, February 8, 2018
Announcement Type: 
Sessions