Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε αντεπιστέλλον μέλος της τον κ. Malcolm Hewitt Wiener στον κλάδο της Ελληνικής Προϊστορικής Αρχαιολογίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

H Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών εξέλεξε αντεπιστέλλον μέλος της τον κ. Malcolm Hewitt Wiener στον κλάδο της Ελληνικής Προϊστορικής Αρχαιολογίας.

Ο κ. Wiener γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1935 στο Tsingtao της ΒΑ Kίνας και είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου του Harvard (1957) στις κλασικὲς σπουδὲς και της Nομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard (1963). Υπήρξε ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος σε εταιρείες επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα τις ΗΠΑ, μέλος και διευθυντής του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων (Council of Foreign Relations, CFR), ενός μη κομματικού οργανισμού που στοχεύει στην βελτίωση της κατανόησης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών υποθέσεων μέσω της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Στο διάστημα αυτό δημοσίευσε πολλά έργα που άπτονται της οικονομικής πολιτικής.

Ως μελετητής της Αιγαιακής προϊστορίας έχει συμβάλλει με πλήθος επιστημονικών άρθρων σε θέματα που αφορούν κυρίως τον κρητομυκηναϊκό πολιτισμό. Τα άρθρα αυτά μπορούν να χωριστούν σε τρεις θεματικές κατηγορίες:

(α) σε άρθρα που αφορούν προβλήματα της απόλυτης χρονολόγησης του Αιγαίου κατά τη 2η χιλιετία, όπου χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα των φυσικών επιστημών (ραδιοχρονολογήσεις, δενδροχρονολογήσεις, αστρονομικές παρατηρήσεις) σε συνδυασμό με τη μελέτη της ανασκαφικής στρωματογραφίας των διάφορων αιγαιακών θέσεων,

(β) σε άρθρα που άπτονται του φαινομένου του εκμινωισμού της μυκηναϊκής Ελλάδας για το οποίο πρότεινε προσφυώς ως εξήγηση το ερμηνευτικό μοντέλο του “συνδρόμου των Βερσαλλιών”, της εισροής δηλαδή και μίμησης γαλλικών πολιτισμικών στοιχείων στην ηπειρωτική Ευρώπη κατά τον 18 αιώνα μ.Χ. και

(γ) σε άρθρα που αφορούν την επίδραση των κλιματολογικών αλλαγών αλλά και της δυναμικής του ανθρώπινου παράγοντα στην κατάρρευση των πολιτισμών.

Στήριξε οικονομικά την έρευνα της αιγαιακής προϊστορίας με διάφορους τρόπους. Ίδρυσε ερευνητικά ιδρύματα όπως το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας (INSTAP) στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ το 1982 και παράρτημα του στην Παχειά Άμμο (κοντά στη μινωική πόλη των Γουρνιών), στον κόλπο του Μιραμπέλλου, στην ανατολική Κρήτη το 1997. Το 1992 ίδρυσε επίσης το εργαστήριο Wiener, το οποίο στεγάζεται στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και ασχολείται με την εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών στη μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων (κεραμικής, ανθρώπινων και ζωϊκών σκελετικών καταλοίπων, καταλοίπων παλαιοπεριβάλλοντος) από την Ελλάδα και τον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο. Μέσω αυτών των ιδρυμάτων χρηματοδότησε πλήθος ανασκαφών και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με την προϊστορία του Αιγαίου, τις οποίες ως επί το πλείστον παρακολουθεί και προσωπικά. Μεταξύ αυτών είναι και μεγάλες και διάσημες ανασκαφές  όπως στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, των  Μυκηνών, του Τσέπι Μαραθώνος. Κυρίως όμως ενισχύει, εδώ και πολλά χρόνια όλες τις μελέτες και ανασκαφές που αφορούν την προϊστορική αρχαιολογία στην Ελλάδα συμβάλλοντας αποφασιστικώς στην πρόοδο της έρευνας, σε μια εποχή πολύ δυσμενή για τα ανθρωπιστικά πράγματα.

Έχει λάβει πολλές υψηλές διακρίσεις για την προσφορά του στην Αιγαιακή Προϊστορία. Μεταξύ άλλων το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος της Τιμής από την Ελληνική Δημοκρατία και τον τίτλο του επιτίμου διδάκτορος από επτά Πανεπιστήμια στα οποία συγκαταλέγεται και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ημερομηνία: 
Thursday, February 8, 2018
Announcement Type: 
Press Releases