Σιμόπουλος Άγγελος


Σιμόπουλος Άγγελος

Biographical note

Information and contact

Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Αξιοποιήσεως & Διαχειρίσεως της Περιουσίας της Ακαδημίας

Αναγνωστοπούλου 14, Αθήνα 106 73

Τηλ: 210 3314 680

Fax: 210 3314 679