Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας


Μέλη: Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας).- Εμμανουήλ Ρούκουνας.- Λουκάς Χριστοφόρου.- Κωνσταντίνος Κριμπάς.- Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα.