Επιτροπή Ηθικής Δεοντολογίας


Μέλη: Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας).- Εμμανουήλ Ρούκουνας.- Βασίλειος Χ. Πετράκος.- Κωνσταντίνος Κριμπάς.- Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα.