2.978η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους της  Τάξεως των Θετικών Επιστημών Louis Hegedus.

Αθήνα  6  Ιουνίου 2017

 

Ο Πρόεδρος  κ.α.α.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ

(Αντιπρόεδρος)

 

 

 

Ημερομηνία: 
Thursday, June 8, 2017
Announcement Type: 
sessions