Μέλη

Τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών

Έρευνα

H Aκαδημία Aθηνών υπήρξε ο πρώτος ερευνητικός φορέας της χώρας

Βιβλιοθήκη

Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής"

Βιβλιοπωλείο

Το Βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας Αθηνών

Επικαιρότητα

Ψηφιακή Ακαδημία

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών».

Εκδηλώσεις

  • 12/12/2019 "Η δουλεία και ο νόμος περί ύβρεως από τον Σόλωνα έως τον Δημοσθένη": Nick Fisher. Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
  • 05/12/2019 3.060ή Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 11.00
  • 04/12/2019 “H Διδασκαλία των Κλασικών Γραμμάτων στην Ελληνική Εκπαίδευση”, Ημερίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Τετάρτη, 4/12/2019
  • 03/12/2019 «Thoracic aortic aneurysm: reading the enemy’s playbook», Υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Ιωάννη Ελευθεριάδη, Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019
  • 29/11/2019 "ENEΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ": Hμερίδα, Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκδόσεις της Aκαδημίας Αθηνών