Μέλη

Τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών

Έρευνα

H Aκαδημία Aθηνών υπήρξε ο πρώτος ερευνητικός φορέας της χώρας

Βιβλιοθήκη

Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής"

Βιβλιοπωλείο

Το Βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας Αθηνών

Επικαιρότητα

Απονεμήθηκαν τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών

 

Το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όραμα, Προκλήσεις και Προοπτικές

Ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Λουκά Παπαδήμου στην Πανηγυρική Συνεδρία της 21ης Δεκεμβρίου 2017

Η Μνήμη είναι πάντα χρέος

Ομιλία του Γενικού Γραμματέως κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών

Ψηφιακή Ακαδημία

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών».

Εκδηλώσεις

  • 23/04/2018 Παρουσίαση 6ου τόμου του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής (δε-διάλεκτος), Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018, ώρα 17.30
  • 19/04/2018 3.007η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, ώρα 11.00
  • 19/04/2018 «The collapse of civilizations: What breakthroughs in science reveal about the past with lessons for the future»: Υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Malcolm Hewitt Wiener, Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκδόσεις της Aκαδημίας Αθηνών