Μέλη

Τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών

Έρευνα

H Aκαδημία Aθηνών υπήρξε ο πρώτος ερευνητικός φορέας της χώρας

Βιβλιοθήκη

Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής"

Βιβλιοπωλείο

Το Βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας Αθηνών

Επικαιρότητα

Έκθεση στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών

Ψηφιακή Ακαδημία

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών».

Εκδηλώσεις

  • 30/06/2022 *ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ* "Oedipus in America", (Patrice Rankine, 30/6/2022). Σεμινάριο Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας
  • 28/06/2022 3122η Συνεδρία της Ολομελείας Τρίτη , 28 Ιουνίου 2022, ώρα 12.00 μ
  • 21/06/2022 «Όψεις της παροιμιολογικής έρευνας στην Ελλάδα. Μελέτες δημοσιευμένες στην Επετηρίδα του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών»: Διαδικτυακή εκδήλωση Κέντρου Λαογραφίας (Τρίτη, 21/6/2022)
  • 14/06/2022 Συνεδρία Υποδοχής του Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης κ. Philippe C. Schmitter ως Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών
  • 09/06/2022 3121η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022, ώρα 11.00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ