The Bulletin of Scientific Terminology and Neologisms


Τεύχος 15 (Αθήνα 2020)

Πολυλεκτικές εκφράσεις: μελέτες με δεδομένα από την Ελληνική και άλλες γλώσσες / Επιστημονική επιμέλεια ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

Multiword expressions: drawing on data from Modern Greek and other languages / Edited by STELLA MARKANTONATOU & ANASTASIA CHRISTOFIDOU

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
STELLA MARKANTONATOU, ANASTASIA CHRISTOFIDOU & VASSILIKI AFENTOULIDOU - INTRODUCTION: Linguistic research on Modern Greek multiword expressions (1980-today)
ANNA ANASTASSIADIS-SYMEONIDIS, AGGELIKI FOTOPOULOU & TITA KYRIACOPOULOU - Multiword expressions in Modern Greek: synthetic review on their nature  
MARIANNA APIDIANAKI, PROKOPIS PROKOPIDIS & HARIS PAPAGEORGIOU - Combining cross-lingual and syntactic evidence for Greek multiword expression identification
CHARITON CHARITONIDIS - Evaluative heads in English and Modern Greek compounding
ANASTASIA CHRISTOFIDOU, VASSILIKI AFENTOULIDOU, ATHANASIOS KARASIMOS & REBECCA VASSILIADOU - Compoundhood: defining, extracting and monitoring multiword A+N compounds in a database of Greek neologisms
VOULA GIOULI - The semantics of MWEs: representation in a computational lexical resource
STELLA MARKANTONATOU, GEORGE ZAKIS, PANAGIOTIS MINOS, ERASMIA KOLETTI, ELPINIKI MARGARITI & EMILIA STRIPELI - IDION (ΙΔΙΟΝ): a lexicographic environment for the documentation of Greek idioms
JELENA MITROVIĆ, STELLA MARKANTONATOU & CVETANA KRSTEV - A cross-linguistic study on Greek and Serbian fixed similes and enrichment of lexical resources via crowdsourcing
RANIA PAPADOPOULOU & GEORGE J. XYDOPOULOS - The influence of English on Modern Greek: evaluating some newly imported multiword expressions
EMILIA STRIPELI, PROKOPIS PROKOPIDIS & HARIS PAPAGEORGIOU - Semi-automatic extraction of light verb constructions from Greek corpora
PARASKEVI THOMOU - Towards a constructional account of multiword units in Modern Greek: a corpus-based study
MADELEINE VOGA & ANNA ANASTASSIADIS-SYMEONIDIS - The role of conceptual metaphors in the comprehension of Greek idioms: a self-paced reading study
ΒΑΣΙΛΙΚH ΦΟYΦΗ & ΤΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟYΛΟΥ - Κατασκευή γλωσσικών πόρων για την αυτόματη αναγνώριση πολυλεκτικών σύνθετων μονάδων της Νέας Ελληνικής
[VASILIKI FOUFI & TITA KYRIACOPOULOU - Development of linguistic resources for the automatic recognition of multiword compound units of Modern Greek] 

Τεύχος 14 (Αθήνα 2017)
Όψεις της Σωματοκειμενικής Γλωσσολογίας: Αρχές, εφαρμογές, προκλήσεις
AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σωματοκειμενική Γλωσσολογία     
KATHARINA KORECKY-KRÖLL, KUMRU UZUNKAYA-SHARMA & WOLFGANG U. DRESSLER - Bilingual children’s output and caretaker input relations as a cause of sociocultural inheritance: A corpus-linguistic investigation 
STAMATIA KOUTSOULELOU - Corpus stylistic research in Modern Greek theatrical texts  
GEORGE K. MIKROS & GEORGE MARKOPOULOS - Using multiword sequences as features in authorship attribution: Experiments based on Greek blog texts  
URSULA STEPHANY - Forms and functions of Greek modal verbs in child speech, child-directed speech and adult-directed speech
ΑLEXANDROS TANTOS - Logistic regression and linear discriminant analysis for elaboration and commentary in the discourse relations’ Corpus C58  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ - Σώμα Εποπτείας Νεολογισμών της Νέας Ελληνικής: Σχεδιασμός και κειμενική ταξινόμηση  
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΡΛΟΚΩΣΤΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑ, ΜΙΧΑΕΛΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗ, ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΦΥΝΔΑΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΟΥΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ - Ελληνικό Σώμα Κειμένων Αφασικού Λόγου: Mελέτη, σχεδιασμός και πολυεπίπεδη επισημείωση
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ - Η συμβολή των σωμάτων κειμένων στη λεξικογραφία: Παρατηρήσεις και παραδείγματα από τα ελληνικά
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ & ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΑΣ - Corpora προφορικού λόγου: Το Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων (ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ)  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΡΗ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ & ΒΙΛΛΥ ΤΣΑΚΩΝΑ - Ηλεκτρονικά σώματα μαθητικών κειμένων: Προτάσεις αξιοποίησής τους
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ - Ο ρόλος του παγκόσμιου ηλεκτρονικού ιστού στη μελέτη της νεολογίας και της μορφολογικής ανάλυσης: H περίπτωση των νεολογικών επιθέτων της Κοινής Νεοελληνικής
XΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ - Το Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών ως κειμενικό σώμα

Τεύχος 13 (Αθήνα 2015)
Ελληνογενείς Νεολογισμοί
Ξενόγλωσσοι Νεολογισμοί με προτάσεις απόδοσης
Ορολογία Υπολογιστικής Γλωσσολογίας
Ελληνικό Γλωσσάριο Ορολογίας Υπολογιστικής γλωσσολογίας

Τεύχος 12 (Αθήνα 2013)
Δημιουργία και Μορφή στη Γλώσσα
Wolfgang U. Dressler -Τhe relevance of child language for theoretical questions of linguistics, with special emphasis on morphology
Brian D. Joseph - Sound symbolism, fire, and light in the Greek lexicon
Γιαννουλα Γιαννουλοπουλου - Μορφήματα στα όρια μεταξύ σύνθεσης και παραγωγής στη Νέα Ελληνική: ζητήματα περιγραφής και θεωρητικής ανάλυσης
Αγγελική Ευθυμίου - Παρατηρήσεις για την πολυτυπία, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα του δάνειου επιθήματος -άρω στη Νέα Ελληνική
Θανάσης Νάκας & Γεωργία Κατσούδα - Λεξικοί συμφυρμοί (ολικοί και μερικοί): μια τυπολογία
Αγγελικη Ραλλη - Η μορφολογία στην επαφή γλωσσών: η περίπτωση των ρηματικών δανείων στα Αϊβαλιώτικα
Δεσποινα Χειλα - Μαρκοπουλου - Γλωσσική δημιουργία και γλωσσική μεταβολή
Αναστασία Χριστοφιδου, Βασιλικη Αφεντουλιδου, Αθανασιος Καρασιμος & Ειρηνη Δημητροπουλου - Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Νεοδημια. Προκλήσεις και δίκτυο-λύσεις

Τεύχος 11 (Αθήνα 2012)
Αθησαύριστοι Νεολογισμοί
Ξενόγλωσσοι Νεολογισμοί προς αντικατάσταση
Ορολογία Ενεργειακής Τεχνολογίας
Ελληνικό Γλωσσάριο Ενεργειακής Τεχνολογίας

Τεύχος 9-10 (Αθήνα 2009)
Αθησαύριστοι Ελληνογενείς Νεολογισμοί
Ξενόγλωσσοι Νεολογισμοί Γενικού Λεξιλογίου
Ξενόγλωσσοι Νεολογισμοί Πληροφορικής και Τεχνολογίας
Ξενόγλωσσοι Νεολογισμοί Οικονομίας
Ορολογία Ενεργειακής Τεχνολογίας (A-L)
Γλωσσικές Επισημάνσεις
Γλωσσολογικές Μελέτες 

Τεύχος 8 (Αθήνα 2004)
Ορολογία Ολυμπιακών Αθλημάτων 

Τεύχος 7 (Αθήνα 2000)
Ορολογία Χημείας 
Ορολογία Όζοντος
Αιτήματα Ορολογίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Νεολογισμοί
Γραμματικά Σφάλματα - Λανθασμένες Εκφράσεις 

Τεύχος 6 (Αθήνα 1997)
Ορολογία Γεροντολογίας
Ορολογία Θαλασσίων Μεταφορών
Ορολογία Μεταφορών
Ορολογία Πυρηνικών
Αιτήματα Ορολογίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Νεολογισμοί
Γραμματικά Σφάλματα - Λανθασμένες Εκφράσεις

Τεύχος 5 (Αθήνα 1994)
Ορολογία Διαστημικής Τηλεανιχνεύσεως
Οικονομική Ορολογία
Νεολογισμοί
Γραμματικά Σφάλματα - Λανθασμένες Εκφράσεις

Τεύχος 3-4 (Αθήνα 1990) 
Οικονομική Ορολογία

Τεύχος 2 (Αθήνα 1988)
Ορολογία Βιντεογραφίας
Ορολογία Ρομποτικής
Ορολογία Μικροφωτογραφίας
Νεολογισμοί

Τεύχος 1 (Αθήνα 1986 & Αθήνα 1988, 2η έκδοση)
Ορολογία Αστροναυτικής
Ορολογία Γλωσσολογίας
Ορολογία Εδαφολογίας - Εδαφομηχανικής
Ορολογία Ιατρικής
Ορολογία Χημείας
Νεολογισμοί