Supervisory Board and Personnel


Supervisory Board:

President: Ioannis (John) Zizioulas, Metropolitan of Pergamon
Members: Dimitrios Skarvelis, Constantinos Svolopoulos, Chryssa Maltezou, Nikiforos Diamandouros

Alternate Members: Emmanuel Roucounas, Kiki Dimoula

Supervisor: Constantinos Svolopoulos

Personnel
Acting Director

Sotiris Rizas (tel. +302103664603) email

Research personnel
Maria Spiliotopoulou (tel. +302103664618) email
Evangelia Karuzu (tel. +302103664619) email
Elisabeth Kontogiorgi (tel. +302103664616) email
Ekaterini Bregianni (tel. +302103664620) email
Dimitrios K. Apostolopoulos (tel. +302103664662) email

Guest Researchers
Helen Gardikas - Katsadakis 
Kallia Kalliataki
Christos Loukos