Σεμινάριο ΚΕΕΛΓ Ακαδημίας Αθηνών 2020-2021


 

 

Σεμινάριο ΚΕΕΛΓ Ακαδημίας Αθηνών 2020-2021

 

Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική αίθουσα, 5-7μμ

 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Έφη Παπαδόδημα

 

(Self-)Praise and (Self-)Blame in Ancient Literature

Αίνος και ψόγος στην αρχαία λογοτεχνία

 

 

Ομιλητές: Timothy Duff (Reading), Stephen Harrison (Oxford), Emily Kneebone (Nottingham), Ioannis Konstantakos (Athens), Sheila Murnaghan (Pennsylvania), Gregory Nagy (Harvard), Kathryn Tempest (Roehampton), Frances Titchener (Utah), Kostas Valakas (Patras), Tim Whitmarsh (Cambridge), Nancy Worman (Barnard/Columbia), Mary Yossi (Athens). 

 

** Θα προηγείται έγκαιρη ενημέρωση για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής της κάθε ομιλίας (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά), ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και τους εκάστοτε περιορισμούς. 

 

 

 

2021

 

 

January 20 (Wed): Gregory Nagy (Classics & CHS, Harvard University)

When Self-Praise Connects the Speaker to the Universe:

A Diachronic View of the Word εὔχομαι in Its Homeric Contexts

 

February 11 (Thurs): Kostas Valakas (University of Patras)

Ο δωδέκατος Πυθιόνικος του Πινδάρου και η τέχνη των αυλητών

 

March 18 (Thurs): Ioannis Konstantakos (University of Athens)

Ψόγος και χαρακτηρογραφία στην αρχαία κωμωδία

και στην ιαμβική ποίηση

 

https://youtu.be/A0EOYtFDUgc

 

April 8 (Thurs): Mary Yossi (University of Athens)

Σαρκαστικός αυτο-έπαινος στην αρχαία τραγωδία: 

«τόποι» και λειτουργία

 

https://youtu.be/1CmNCHq2iB4

 

April 22 (Thurs): Tim Whitmarsh (University of Cambridge) 

Odysseus the ἀλαζών: The Perils of First-Person Narration

in Roman Greek Literature

 

https://youtu.be/v9UlRAwfcLY

 

May 6 (Thurs): Timothy Duff (University of Reading)

Praise and Blame in Plutarch’s Lives 

 

May 13 (Thurs): Stephen Harrison (University of Oxford)

Self-Praise in Horace

 

https://youtu.be/upXDQlTUwyQ

 

May 20 (Thurs): Frances Titchener (Utah State University)

Self-Presentation in Plutarch

 

https://youtu.be/AYHnOL9PlPU

 

May 27 (Thurs): Sheila Murnaghan (University of Pennsylvania)

Boastful Ajax: Verbal Transgression and Heroic Identity

in Homer and Sophocles

 

https://youtu.be/Qhl4EdPzOBo

 

July 8 (Thurs): Kathryn Tempest (University of Roehampton)

"I am not a vain man": Cicero and the Pragmatics of Self-Praise

 

Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon Poster889.39 KB23/11/2020
PDF icon Programme.pdf557.32 KB20/12/2020
PDF icon Lecture_1_Nagy_Abstract.pdf80.43 KB14/03/2021
PDF icon Lecture_1_Nagy_Flyer.pdf3.78 MB14/03/2021
PDF icon Lecture_2_Valakas_Abstract.pdf72.48 KB14/03/2021
PDF icon Lecture_2_Valakas_Flyer.pdf3.77 MB14/03/2021
PDF icon Lecture_3_Konstantakos_Abstract .pdf555.39 KB14/03/2021
PDF icon Lecture_3_Konstantakos_Flyer.pdf3.78 MB14/03/2021
PDF icon Lecture_4_Yossi_Abstract.pdf29.08 KB27/03/2021
PDF icon Lecture_4_Yossi_Flyer.pdf3.78 MB27/03/2021
PDF icon Lecture_5_Whitmarsh_Abstract.pdf61.19 KB13/04/2021
PDF icon Lecture_5_Whitmarsh_Flyer.pdf3.78 MB13/04/2021
PDF icon Lecture_6_Duff_Abstract.pdf13.35 KB02/05/2021
PDF icon Lecture_6_Duff_Flyer.pdf3.77 MB02/05/2021
PDF icon Lecture_7_Harrison_Abstract.pdf65.41 KB11/05/2021
PDF icon Lecture_7_Harrison_Flyer.pdf3.76 MB11/05/2021
PDF icon Lecture_8_Titchener_Abstract.pdf62.91 KB12/05/2021
PDF icon Lecture_8_Titchener_Flyer.pdf3.77 MB12/05/2021
PDF icon Lecture_9_Murnaghan_Abstract.pdf77.39 KB20/05/2021
PDF icon Lecture_9_Murnaghan_Flyer.pdf3.77 MB21/05/2021
PDF icon Lecture_10_Tempest_Abstract.pdf47.54 KB29/06/2021
PDF icon Lecture_10_Tempest_Flyer.pdf3.77 MB29/06/2021