Publications


Δημοσιεύματα

τιμή (€)

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Συγγραφέων

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΓΑΛΒΑΣ, Εισαγωγή, μετάφραση και σημειώσεις Α. Κεσίσογλου, Αθήναι 1984. Ανατύπωση 1999 9.00
ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΑΙΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση Ο. Λαμψίδη  
τόμος Α', Αθήναι 1984 9.00
τόμος Β', Αθήναι 1985 9.00
ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ, Βιβλία Α-Γ. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Θ. Χ. Σαρικάκη. Αθήναι 1986. Ανατύπωση 1999 15.00
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ, Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Τάσου Ρούσσου, Γ' έκδοση, Αθήναι 1992 12.00
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Α. Σακελλαρίου, Αθήναι 1988. Ανατύπωση 1991 12.00
ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ, Τόμος Α', Βιβλία Α-Β. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Αγγέλου Σ. Βλάχου. Αθήναι 1989 12.00
ΛΟΥΚ1ΑΝΟΥ ΔΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ, Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Ε. Η. Hλιάδου. Αθήναι 1997 12.00
ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ, Βιβλία Δ-Ζ. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Θ. Χ. Σαρικάκη. Αθήναι 1998 18.00

Ελληνική Βιβλιοθήκη

 
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ. Εκδίδει Κωνσταντίνος Οικονομάκος, Αθήναι 2002 20.00
ΟΒΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ, ο μετήνεγκεν εκ της λατίνων φωνής εις την Ελλάδα Μάξιμος μοναχός ο Πλανούδης. Εκδίδουν Μανόλης Παπαθωμόπουλος, Ισαβέλλα Τσαβαρή, Αθήναι 2002 32.00
ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ. Εκδίδει Μανόλης Παπαθωμόπουλος, Αθήναι 2007 25.00
ΓΑΛΗΝΟΥ ΟΤΙ ΤΑΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΕΣΙΝ ΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΟΝΤΑΙ. Εκδίδει Αθηνά Δ. Μπάζου, Αθήναι 2011 15.00

Βιβλιοθήκη Α. Μανούση

1. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΥΤΟΥ. Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγά, Αθήναι 1991. Ανατύπωση 1998 22.00
2. ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΠΡΩΤΗ. Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγά, Αθήναι 1994 22.00
3. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ άπερ εκ της Λατίνων διαλέκτου εις την ελλάδα μετήνεγκε ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΠΛΑΝΟΥΔΗΣ. Εισαγωγή, ελληνικό και λατινικό κείμενο, γλωσσάριο, Editio Princeps Μανόλη Παπαθωμόπουλου, Ισαβέλλας Τσαβαρή, Gianpaolo Rigotti, Αθήναι 1995 (τόμοι 2) 32.00
4. ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ. Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγά, Αθήναι 1997 24.00
5. ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΤΡΙΤΗ. Αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγά, Αθήναι 2004 45.00
6. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΩΝ Α'. Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Γεωργίου Βασίλαρου, Αθήναι 2004 12.00
7. [ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ] ΡΗΣΟΣ. Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Αθανασίου Στεφανή, Αθήναι 2004 12.00
8. ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΙΑ. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, υπόμνημα Χριστίνας Δ. Δεδούση, Αθήναι 2006 20.00
9. ΑΝΑΚΡΕΩΝ. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια Αλεξάνδρας Ροζοκόκη, Αθήναι 2006 15.00
10. ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΤETAΡΤΗ. Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγά,Αθήναι 2009 50.00
11.Διονυσίου <Τέχνη Μουσική>, Κείμενο, μετάφραση, σχόλια, κριτική έκδοση Χρήστου Τερζή, Αθήναι 2010 38.00
12. ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΠΕΜΠΤΗ. Αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγά, Αθήναι 2013 20.00

Corpus Fontium Historiae Byzantinae-Series Atheniensis

1. EPHRAEM AENII HISTORIA CHRONICA recensuit O. Lampsides, vol. 27, Αθήναι 1990 48.50
2. CONSTANTINI MANASSIS BREVIARIUM CHRONICUM recensuit O. Lampsides, vol. 36/Ι, II, Αθήναι 1996. 81.00
3. MICHAELIS ATTALIATAE HISTORIA. Recensuit Eudoxos Th. Tsolakis, Athenis 2011 23,60

CORPUS PHILOSOPHORUM MEDII AEVI. PHILOSOPHI BYZANTINI
(Υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημιών)

 
1. ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ, Ανάπτυξις της Θεολογικής Στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικού Φιλοσόφου, 1984 30.00
2. W. LACKNER, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΛΕΜΜΥΔΟΥ, Απόδειξις ότι ουχ ώρισται του καθ' έκαστον η ζωή. Διαλεγόμενος ή περί του όρου ζωής, 1985 30.00
3. Β. TAMBRUN - KRASKER, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΟΣ, Περί Αρετών, 1987 30.00
4. L.W.WESTERINK ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΟΥΣ Υπόμνημα εις τον Παρμενίδην Πλάτωνος 1989 30.00
5. Δ. Ζ. ΝΙΚΗΤΑΣ, Boethius, De topicis differentiis και οι μεταφράσεις των Μ. Ολοβώλου και Πρ. Κυδώνη, 1990 30.00
6. IL. PONTIKOS, Ανωνύμου Φιλοσοφικά Σύμμεικτα, A Miscellany in the Tradition of Michael Psellos (Cod. Baroccianus gr. 131), 1992 30.00
7. B. TAMBRUN - KRASKER, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΟΣ. Μαγικά λόγια των από Ζωροάστρου μάγων. Εξήγησις εις τα αυτά λόγια, 1995 30.00
8. P. CARELOS, Βαρλαάμ του Καλαβρού, Λογιστική, 1996 30.00
9. Μ. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Βοηθίου Περί παραμυθίας της φιλοσοφίας, ην μετήνεγκεν εις την ελλάδα διάλεκτον Μάξιμος ο Πλανούδης 1999 30.00
10. Ι.Δ. ΠΟΛΕΜΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, Απόδειξις ότι εδύνατο εξ αϊδίου γεγενήσθαι τα όντα και ανατροπή ταύτης, 2000 30.00
11. Α. ΚΟΛΤΣΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΗ, Μετάφραση του Ψευδοαυγουστινείου Soliloquia (Τί αν είποι ψυχή μόνη προς μόνον τον Θεόν). Εισαγωγή-Κείμενο-Ευρετήρια. Αθήναι 2005 30.00

CORPUS PHILOSOPHORUM MEDII AEVI. COMMENTARIA IN ARISTOTELEM BYZANTINA
(Υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημιών)

 
1. Μ. SHARE, ΑΡΕΘΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Σχόλια εις την Πορφυρίου Εισαγωγήν και τας Αριστοτέλους Κατηγορίας, 1994 (εξαντλήθηκε)  
2. GEORGIOS PACHYMERES, Philosopbia. Buch 10. Kommentar zur Metaphysik des Anstoteles. Editio Princeps. Einleitung-Text-Indices von Eleni Pappa, Αθήναι 2002 30.00
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ. Φιλοσοφία. Βιβλίον ενδέκατον. Ηθικά, ήτοι τα Νικομάχεια. Editio princeps. Προλεγόμενα-Κείμενο-Ευρετήρια υπό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ. Αθήναι 2005 30.00
4/1. GEORGIOS PACHYMERES, Philosopbia. Buch 6. Kommentar zu De partibus animalium des Anstoteles. Editio Princeps.Einleitung-Text-Indices von Eleni Pappa, Αθήναι 2008 30.00
4/2. GEORGIOS PACHYMERES, Scholien und Glossen zu De partibus animalium des Anstoteles. Editio Princeps.Einleitung-Text-Indices von Eleni Pappa, Αθήναι 2009 30.00
5. MICHAEL PSELLOS, Kommentar zur Physik des Aristoteles. Editio Princeps. Einleitung-Text-Indices von Linos G. Benakis, Αθήναι 2008 50.00
6. GEORGIOS PACHYMERES, Philosophia. Book 5. Commentary in Aristotle’s Meteorologica (Βιβλίον πέμπτον, των Μετεωρικών). Editio princeps. Prolegomena-Text-Indices by Ioannis Telelis, Αθήναι 2012 35.51
7. GEORGIOS PACHYMERES, Philosophia. Book 3. In Aristotelis de Caelo Commentary. Editio princeps. Prolegomena-Text-Indices by Ioannis Telelis, Αθήναι 2016 35.50

Σειρά Βοηθητικών Έργων

R. PFEIFFER, Ιστορία της Κλασσικής Φιλολογίας από των αρχών μέχρι του τέλους των Ελληνιστικών χρόνων. Μετάφραση Π. Ξένου (αριθμ. 1), Αθήναι 1972. Ανατύπωση 1991 12.00
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ αρχαίων ελληνικών και βυζαντινών χειρογράφων του Κ.Ε.Ε.Ε.Σ., (αριθμ. 2) Αθήναι 1976, 125 σελ. (εξαντλήθηκε)  
B. A. VAN GRONINGEN, Πραγματεία περί της Ιστορίας και της κριτικής των ελληνικών κειμένων. Μετάφραση Ο. Λαμψίδη με Προλεγόμενα Χ. Φλωράτου (αριθμ. 3), Αθήναι 1980 12.00
R. PFEIFFER, Ιστορία της Κλασσικής Φιλολογίας, 1300-1850. Μετάφραση Π. Ξένου και Β. Μοσκόβη με Προλεγόμενα Χ. Φλωράτου (αριθμ. 4), Αθήναι 1980. Ανατύπωση 1995 12.00

ΠΟΝΗΜΑΤΑ
Συμβολές στην έρευνα της ελληνικής και λατινικής γραμματείας

1. ΑΘΑΝ. Δ. ΣΤΕΦΑΝΗ, Le Messager dans la tragédie grecque, Αθήναι 1997 13.00
2. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΥ, Μιχαήλ Χωνιάτης. Συμβολή στη μελέτη του βίου του και του επιστολογραφικού του έργου, Αθήναι 1999 18.00
3. ΑΙΜΙΛΙΟΥ Δ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ, Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο βίος και τα έργα ενός Έλληνα γιατρού στην αυτοκρατορική Ρώμη, Αθήναι 2000 23.50
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, Προλεγόμενα στην κριτική έκδοση των Αλεξιφαρμάκων του Νικάνδρου, Αθήναι 2002 20.00
5. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΕΛΕΛΗΣ, Μετεωρολογικά φαινόμενα και κλίμα στο Βυζάντιο, τόμοι Α-Β, Αθήναι 2004 60.00
6. ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Οι αντιφωνίες στα χορικά του Αισχύλου, Αθήναι 2006 25.00
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ. ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Θέατρο και Μεταθέατρο. Θέσεις και αντι-θέσεις πάνω στην ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας, Αθήναι 2010 17.00

PLUTARCHI MORALIA

 
Plutarchi Chaeronensis Moralia. Recognovit Gregorius D. Bernardakis. Editionem maiorem curaverunt Panagiotes D. Bernardakis, Henricus Gerardus Ingenkamp, vol. I, Athenis 2008 50.00
vol. II, Athenis 2009 55.00
vol. III, Athenis 2010 60.00
vol. IV Athenis 2011 50.00
vol. V Athenis 2013 
vol VI Athenis 2017