Παπαδόδημα Ευσταθία


Ευσταθία (Έφη) Παπαδόδημα
Ερευνήτρια B'

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Η Ευσταθία (Έφη) Παπαδόδημα είναι Ερευνήτρια B΄ στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας (ΚΕΕΛΓ) της Ακαδημίας Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο αρχαίο δράμα, τις ηθικές αξίες και την ιστορία των ιδεών και των θεσμών.

Φοίτησε στα Πανεπιστήμια Αθηνών (πτυχίο) και Οξφόρδης (μεταπτυχιακό, διδακτορικό δίπλωμα). Έχει διδάξει (ως Λέκτορας επί συμβάσει) στα Πανεπιστήμια Texas at Austin, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Ιωαννίνων.

Έχει συγγράψει τρείς μονογραφίες και άρθρα σε διεθνή περιοδικά και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και σεμινάρια.

Επιστημονική Υπεύθυνη του ετήσιου Σεμιναρίου του ΚΕΕΛΓ 2016-2022: 

http://www.academyofathens.gr/el/research/centers/greeklatin/seminar

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ

 • Σοφοκλέους Αίας (Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια) (Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 2018).
 • Foreignness Negotiated: Conceptual and Ethical Aspects of the Greek-Barbarian Distinction in Fifth-Century Literature (Hildesheim/New York, Georg Olms Verlag 2013).
 • Σενέκα Θυέστης (Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια) (Αθήνα, Στιγμή 2011).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

 • Αρχαίο Δράμα και Λαϊκή Ηθική (Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 2019).
 • Faces of Silence in Ancient Greek Literature, Athenian Dialogues I: Trends in Classics Supplementary Volumes 100 (Berlin, De Gruyter 2020).
 • New Approaches to Ancient Epic (co-edited with A. Stefanis), Trends in Classics 12 (special issue 2020).
 • Ancient Greek Literature and the ForeignAthenian Dialogues II: Trends in Classics Supplementary Volumes 130 (Berlin, De Gruyter 2022).

ΑΡΘΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 • "Όψεις της έννοιας της ἐλευθερίας στον Ευριπίδη", Σκηνή 13 (2022) 170-198. 
 • “Silence and Motivation in Sophocles' Ajax”. In E. Papadodima (ed.), Faces of Silence in Ancient Greek Literature, Athenian Dialogues I: Trends in Classics Supplementary Volumes 100 (Berlin, De Gruyter 2020), 195-216.
 • “Barbarism and Fragmentation in Fifth-Century Tragedy: Barbarians in the Fragments and “Fragmented” Barbarians”. In: A. Lamari, F. Montanari, and A. Novokhatko (eds.), Fragmentation in Ancient Greek Drama (De Druyter, Berlin 2020), 299-318.
 • "Ο αρχαίος κόσμος ως ανθρώπινη εμπειρία: Ανακαλύποντας τον John Gould", The Athens Review of Books (Φεβρουάριος 2019), 17-19.
 • “Victimless Cheating in Attic Tragedy”, Electra 4 (2018) 109-122.
 • “Sea Imagery in Sophocles’ Ajax”, Rosetta 21 (2017) 23-34.
 • “The Rhetoric of Fear in Euripides’ Phoenician Women”, Antichthon 50 (2016) 33-49.
 • “Aspects of dikē in Attic Tragedy: The Trials of the House of Atreus”. In S. Nowicki (ed.), "They called me to destroy the wicked and the evil". Selected essays on Crime and Punishment in Antiquity (Münster, Ugarit-Verlag 2016), 171-193.
 • “The Term eleutheria  in Euripides’ Alcestis”, Ramus 43 (2014) 134-151.
 • “Ethnicity and the Stage.” In J. McInerney (ed.), A Companion to Ethnicity in the Ancient Mediterranean (Malden MA, Wiley-Blackwell 2014), 256-269.
 • “Sortition and Heroic Values Greek Tragedy. The Case of Sophocles’ Ajax and Euripides’ Children of Heracles”, Athenaeum 102 (2014) 388-401.
 • “The Anatomy of Death in Euripides’ Trojan Women”, Classica et Mediaevalia 64 (2013) 117-137.
 • “The Term onoma and the Theme of Naming in Aeschylus’ Seven against Thebes and Euripides’ Phoenician Women”, Acta Classica 56 (2013) 136-154.
 • “The Battle of Marathon in Fifth-Century Drama.” In C. Carey and M. Edwards (eds.), Marathon 2,500 YearsBICS Supplement 124 (2013) 143-154.
 • “H τραγική Αθήνα στο πλαίσιο της εθνικής και ενδο-εθνικής διαφοροποίησης”. In Α. Μαρκαντωνάτος (ed.), Θέατρο και Πόλη: Αττικό Δράμα, Αθηναϊκή Δημοκρατία και Αρχαία Ελληνική Θρησκεία (Αθήνα, Gutenberg 2012), 41-82.
 • Forms and Conceptions of dikē in Euripides’ Heracleidae, Suppliants, and Phoenissae”, Philologus 155 (2011) 14-38.
 • “Self-characterisation in Rhesus 394-424”, Studia Humaniora Tartuensia 12 (2011) 1-8.
 • “Euripides’ Iphigeneia among the Taurians. The Cultural Ascendancy of Hellas?”. In C. Hanratty and E. Ioannidou (eds.), Epidaurus Encounters: Greek Drama, Ancient Theatre and Modern Performance (Berlin, Parodos Verlag 2011), 55-64.
 • Dikē in Attic Tragedy: An Overview”, Eranos 106 (2010) 93-110.
 • “The Term dikē in Sophocles”, Classica et Mediaevalia 61 (2010) 5-48.
 • The Greek/ Barbarian Interaction in Euripides’ Andromache, Orestes, and Heracleidae”, Digressus 10 (2010) 1-42.
 • Λήμματα για την Encyclopedia of Greek Tragedy, H. Roisman (ed.) (Malden MA, Wiley-Blackwell 2013): Justice and Injustice in Greek Tragedy˙ Law in Greek Tragedy˙ Euripides and Subversiveness˙ Ethnicity˙ Eunuchs in Greek Tragedy˙ Incest in Greek Tragedy˙ Foreign Language in Greek Tragedy ˙ Foreigners in Greek Tragedy.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

106 73 Αθήνα

Τηλ. 210 3664 666 

Fax: 210 3664 630

email: epapadodima@academyofathens.gr