Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Τα ταξίδια του λόρδου Guilford στην Ανατολική Μεσόγειο, Αθήνα 2000, 8ο, σελ. 373


Εκδίδεται σειρά επιστολών του Frederic North, του γνωστού λόρδου Guilford, ιδρυτή της Ιονίου Ακαδημίας της Κέρκυρας. Οι επιστολές εκτείνονται χρονικά μεταξύ του 1791 και του 1813, όταν ο Guilford πραγματοποίησε δύο ταξίδια στην Ανατολή. Προέρχονται από τη British Library και απευθύνονται σε συγγενικά του πρόσωπα. Σε Παράρτημα δημοσιεύονται μερικές ακόμη επιστολές από τήν Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας. Τό βιβλίο συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγή, που περιέχει βιογραφικό σχεδίασμα του Guilford, διάγραμμα των ταξιδιών του και πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τα αρχαιολογικά του ενδιαφέροντα και τις συλλογές του. Οι επιστολές αποτελούν πολύτιμη πηγή για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της εποχής, ενώ ενδιαφέρουσες είναι και οι πληροφορίες που δίνουν για τις ελληνικές αρχαιότητες.