Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών


 

Μηχανικός: Ελένη Μεσσήνη
Τηλ. 210 3664 779, e-mail: emessini@academyofathens.gr

Διοικητική Υπάλληλος: Παναγιώτα Κεκεμπάνου
Τηλ. 210 3664 786, e-mail: pkekempanou@academyofathens.gr
 

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα