Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών


 

Μηχανικός: Ελένη Μεσσήνη
Τηλ. 210 3664 779, e-mail: emessini@academyofathens.gr

 

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα