Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών


 

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα
 

Αναπλ. Προϊσταμένη:
Ασπασία Σταντίδη, Τηλ. 210 3664714
e-mail: sstantidi@academyofathens.gr