Επιτροπή Ισότητας των Φύλων


 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ορίσθηκε με τριετή θητεία με την από 9.2.23 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (απόσπασμα αρ. 26/09.02.2023), αποτελούμενη από τρία μέλη που ανήκουν στο ερευνητικό προσωπικό και ένα μέλος από το διοικητικό προσωπικό. Τα μέλη της ΕΙΦ είναι:

Γεώργιος Καστής, Διευθυντής Ερευνών, Διευθύνων το Κέντρον Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΘΕΜ) (Πρόεδρος ΕΙΦ),

Νικόλαος Καμπέρης, Διευθυντής Ερευνών, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας (ΚΕΕΚ),

Λυδία Παπαρρήγα, Διευθύντρια Ερευνών, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ),

Γεώργιος Μαρίνος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Επισυνάπτεται το Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα.

 

Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon AA_GEP_GR.pdf1.27 MB11/06/2024