Ίδρυμα Κώστα & Ελένης Ουράνη


Διεύθυνση: Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Τηλ.: 210 3225338, Φαξ: 210 3225280.
Ηλ. Δ/νση: uranifnd@ath.forthnet.gr

Ιστοσελίδα: www.idrimaurani.gr

 

Διοικητικό Συμβούλιο: Μιλτιάδης Χατζόπουλος (Πρόεδρος). Θανάσης Βαλτινός (Αντιπρόεδρος). Χρύσα Μαλτέζου (Γενικός Γραμματεύς). Μέλος: Βασίλειος Χ. Πετράκος - Αναπληρωματικό Μέλος: Αντώνιος Ρεγκἀκος, Κώστας Μιχαηλἰδης (Πρόεδρος Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος).

 

Οικονομικός σύμβουλος: ------------------
Γραμματεία: Ειρήνη Κουκουνή.- Γεωργία Καραθάνου.- Ιωάννα Στέφα.
Οδηγός-Αποθηκάριος: Πέτρος Γάσπαρης