Ίδρυμα Κώστα & Ελένης Ουράνη


Διεύθυνση: Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Τηλ.: 210 3225338, Φαξ: 210 3225280.

Ηλ. Δ/νση: uranifnd@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.idrimaurani.gr

 

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Θανάσης Βαλτινός

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ζερεφός 

Γενική Γραμματεύς: Χρύσα Μαλτέζου

Μέλη:  Αντώνιος Ρεγκἀκος, Γκίκας Χαρδούβελης (Πρόεδρος Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος).

Αναπληρωματικά Μέλη: Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Θεόδωρος Παπαγγελής

 

Διοικητικός Διευθυντής: Γεώργιος Μαρίνος

Διοικητικοί υπάλληλοι: Ειρήνη Κουκουνή, Γεωργία Καραθάνου, Ιωάννα Στέφα.

Οδηγός-Αποθηκάριος: Πέτρος Γάσπαρης

Υπάλληλος γενικών καθηκόντων: Παναγιώτης Δημητρακόπουλος