Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ θΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ταξινόμηση και καταλογογράφηση αρχειακών συλλογών της Ακαδημίας Αθηνών (Βιβλιοθήκης και Ερευνητικών Κέντρων)»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ταξινόμηση και καταλογογράφηση αρχειακών συλλογών της Ακαδημίας Αθηνών (Βιβλιοθήκης και Ερευνητικών Κέντρων)» (κωδ. 200/1015) που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με επιστημονική υπεύθυνη την Ακαδημαϊκό, κ. Χρύσα Μαλτέζου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο  αντικείμενο.

 

Αντικείμενο ενασχόλησης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΗΜΙΫΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφες προσφορές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 4182/2013, για τη μίσθωση ενός ημιϋπόγειου  διαμερίσματος , επιφανείας 58,00 τ.μ. που βρίσκεται στον Αθήνα, επί της οδού Διον. Αρεοπαγίτου αριθ.37.

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ):  Εξακόσια Πενήντα (650,00) ευρώ.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για τη διενέργεια ατμοσφαιρικών και περιβαλλοντικών μετρήσεων στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος (κωδ. 200/1010)

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης  εξοπλισμού για τη διενέργεια ατμοσφαιρικών και περιβαλλοντικών μετρήσεων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της Δήλου» (κωδ. 200/1010).

 

Προκήρυξη έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Νεότερη Ελληνική Ιστορία»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΔΡΑΣ

Με απόφαση της 3190ης Ολομέλειας, της 25ης Απριλίου 2024, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 του Οργανισμού όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) και τα άρθρα 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας

Προκηρύσσουμε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ANNEE PHILOLOGIQUE» (κωδ. 200/976) που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ερευνητή και Διευθύνοντα το ΚΕΕΛΓ, κ. Αθανάσιο Στεφανή, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο  αντικείμενο.

 

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ερευνητή Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Ν 

H Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι με την υπ’αριθμ. 27509/Ζ2 απόφαση του Υπουργού   Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.974/26.03.2024, τ. Γ΄,

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  τ  α  ι

Η πλήρωση τριών  (3) θέσεων ερευνητή Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

Προκήρυξη Δύο (2) θέσεων Ερευνητή Γ’ με τριετή θητεία και κοινό γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία. Κοινωνικός και Πνευματικός βίος»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Ν 

 

H Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι με την υπ’αριθμ. 27092/Ζ2 απόφαση του Υπουργού   Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.974/26.03.2024, τ. Γ΄,

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  τ  α  ι

Η πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητή Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών Διαμονής και Πρωϊνού Γεύματος από ξενοδοχεία 3 ή τεσσάρων αστέρων εντός του Δήμου Αθηναίων κατά την χρονική περίοδο από 14/09/2024 έως 21/09/2024

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών Διαμονής και Πρωϊνού Γεύματος από ξενοδοχεία 3 ή τεσσάρων αστέρων εντός του Δήμου Αθηναίων κατά την χρονική περίοδο από 14/09/2024 έως 21/09/2024 για τους συνέδρους του διεθνούς συνεδρίου με θέμα: "The nature and the dynamics of structures observed in galactic disks" στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Γαλαξιακής Δυναμικής» (κωδ. 200/1006)

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: «Ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκλ/νου συστ. παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της Δήλου»

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης  εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της Δήλου» (κωδ. 200/1010).

 

Προκήρυξη έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Συστηματική Θεολογία»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΔΡΑΣ

Με απόφαση της 3184ης Ολομέλειας, της 14ης Μαρτίου 2024 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 του Οργανισμού όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) και τα άρθρα 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας

Προκηρύσσουμε

Προκήρυξη έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Αρχιτεκτονική»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΔΡΑΣ

Με απόφαση της 3184ης Ολομέλειας, της 14ης Μαρτίου 2024 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 του Οργανισμού όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) και τα άρθρα 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας

Προκηρύσσουμε

Προκήρυξη έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Θερμοδυναμική ανάλυση & Μοριακή προσομοίωση των Υλικών»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΔΡΑΣ

Με απόφαση της 3181ης Ολομελείας, της 21 Φεβρουαρίου 2024 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 του Οργανισμού όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) και τα άρθρα 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας

Προκηρύσσουμε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προμήθειας ελληνικών & ξενόγλωσσων εντύπων βιβλίων & περιοδικών εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2024

 

CPV 22113000-5

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, 10679 Αθήνα, (υπόψιν κ. Α. Σαμαρά, Δ/νση Βιβλιοθήκης, έως και 26.3.2024 και ώρα 14:00.

 

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορούν στην ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης των επί της οδού Πραξιτέλους αριθ. 187 και 189 (Πειραιάς) δύο πολυκατοικιών (κληρ. Α. Μανούση)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Για την υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορούν στην ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης των επί της οδού Πραξιτέλους αριθ. 187 και 189 (Πειραιάς) δύο πολυκατοικιών (κληρ. Α. Μανούση).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 -ΩΡΑ 13.00

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: «Ανάλυση δεδομένων ανθρακικού αποτυπώματος και αποτελεσμάτων ατμοσφαιρικού μοντέλου»

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο:   «Ανάλυση δεδομένων ανθρακικού αποτυπώματος και αποτελεσμάτων ατμοσφαιρικού μοντέλου».

 

Τίτλος Έργου: «Ψηφιακά πράσινη ναυτιλία μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος (NAVGREEN)» 

Κωδικός Έργου: 200/1007

Υπεύθυνος Έργου: Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός

Χρηματοδότηση Έργου: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ΓΓΕΚ

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: «Υπολογισμός εκπομπών θερμοκηπικών αέριων από τη ναυτιλία και εφαρμογή μοντέλου διασποράς ...»

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο:  «Υπολογισμός εκπομπών θερμοκηπικών αέριων από τη ναυτιλία και εφαρμογή μοντέλου διασποράς για διαφορετικά σενάρια εκπομπής ρύπων από τον τομέα της ναυτιλίας».

 

Τίτλος Έργου: «Ψηφιακά πράσινη ναυτιλία μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος (NAVGREEN)» 

Κωδικός Έργου: 200/1007

Υπεύθυνος Έργου: Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός

Χρηματοδότηση Έργου: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ΓΓΕΚ