Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΗ, ΘΩΜΑ ΑΚΥΪΝΑΤΟΥ, ΣΟΥΜΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΕΙΣΑ» (κωδ. 200/897)

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Δημητρίου Κυδώνη, Θωμά Ακυϊνάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα» (κωδ. 200/897), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Ε. Μουτσόπουλο, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε, από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στον υποψήφιο, κ. Ι. Σπυράλατο.

Επισυνάπτεται η επίσημη ανακοίνωση.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα «ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΚΛΟΥ» (κωδ. 200/896)

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Λεξικόν του Πρόκλου» (κωδ. 200/896) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Ε. Μουτσόπουλο, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε, από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στην υποψήφια, κα Selene I. S. Brumana.

Επισυνάπτεται η επίσημη ανακοίνωση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με απόφαση της από 29ης Ιουνίου 2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση νέου Τριδιάστατου Αλγόριθμου Ανακατασκευή Ιατρικής Εικόνας PET» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ερευνητή κ. Γ. Καστή, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Μία (1) θέση με συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Αντικείμενο ενασχόλησης: 

α) Μετατροπή ενός αναλυτικού αλγόριθμου ανακατασκευή ιατρικής εικόνας PET σε κώδικα Matlab και C++, 

β) Αξιολόγηση του αλγόριθμου σε σύγκριση με άλλους αλγόριθμους.

Anton Bierl, "Οι ταφικοί αγώνες στην Ιλιάδα (ραψωδία Ψ) σαν mise en abyme", Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, 6.00 μ.μ.

Την Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ., στο πλαίσιο του μηνιαίου Σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών ομιλία του κυρίου Anton Bierl, Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Βασιλείας με θέμα:

The Funeral Games in Iliad 23 asa mise en abyme: Agonistic Excess and Its Ritual Resolution in Hero Cult 

(Οι ταφικοί αγώνες στην Ιλιάδα (ραψωδία Ψ) σαν mise en abyme)

Σημασίες και Όψεις της Σιωπής στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία, Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00

Την Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00, θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών Επιστημονική Ημερίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας με θέμα:  Σημασίες και Όψεις της Σιωπής στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία / Meanings of Silence in Ancient Greek Literature

Justice and Revenge in the Odyssey (Δικαιοσύνη και Εκδίκηση στην Οδύσσεια), Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ.

Την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ., στο πλαίσιο του μηνιαίου Σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών ομιλία του κυρίου Egbert Bakker, Καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Yale με θέμα:  Justice and Revenge in the Odyssey (Δικαιοσύνη και Εκδίκηση στην Οδύσσεια).

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως ξένο εταίρο τον Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας κ. Franco Montanari

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε σήμερα ως ξένο εταίρο της, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, τον Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας κ. Franco Montanari.

O κ. Franco Montanari, Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Genova γεννήθηκε το 1950. Έχει να επιδείξει εντυπωσιακή επιστημονική δραστηριότητα τα 9 χρόνια που μεσολάβησαν από την εκλογή του ως Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών το 2009.

3.016η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, ώρα 11.00

Επιστημονική ανακοίνωση:  «Μυθολογικά “παράδοξα” ή η δήθεν λύση του προβλήματος του αρχαίου μύθου του Αλφειού και της Αρέθουσας»

από τον ακαδημαϊκό κ. Στέφανο Ήμελλο

«Μυθολογικά “παράδοξα” ή η δήθεν λύση του προβλήματος του αρχαίου μύθου του Αλφειού και της Αρέθουσας», από τον ακαδημαϊκό κ. Στέφανο Ήμελλο, Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, ώρα 11.00

Κατά τη διάρκεια Δημόσιας Συνεδρίας της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών, την Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018, ώρα 11.00, ο Ακαδημαϊκός κ. Στέφανος Ήμελλος θα προβεί σε επιστημονική ανακοίνωση με θέμα «Μυθολογικά “παράδοξα” ή η δήθεν λύση του προβλήματος του αρχαίου μύθου του Αλφειού και της Αρέθουσας».

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ενός οικοπέδου (χωρίς ασφαλτόστρωση) στα Άνω Πατήσια, επί των οδών Έβανς αριθ. 23, και Νεϊγύ, επιφανείας 217,10 τ.μ. (κληροδότημα ΦΙΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ).

Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Φίλωνος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός οικοπέδου (χωρίς ασφαλτόστρωση) στα Άνω Πατήσια, επί των οδών Έβανς αριθ. 23, και Νεϊγύ, επιφανείας 217,10 τ.μ.

Το μίσθωμα ορίζεται στα διακόσια είκοσι ευρώ (220,00€) μηνιαίως. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής. .......

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Τρίτο Διεθνές Συμπόσιο για τον Θωμά Ακινάτη, 7 – 9 Ιουνίου 2018

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Ακαδημία Αθηνών διοργανώνουν από κοινού το Τρίτο Διεθνές Συμπόσιο για τον Θωμά Ακινάτη7 – 9 Ιουνίου 2018, με τη συμμετοχή διακεκριμένων μελετητών από όλο τον κόσμο. Το Συμπόσιο διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Dr. Fran ORourke, Επίτιμου Καθηγητή Φιλοσοφίας στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου (University College Dublin).

3.014η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, ώρα 11.00

1.  Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους Ιωάννου Παπαπαναγιώτου

2. «Γραφή και αλφάβητο», από τον κ. Νικόλαο Κονομή

3.013η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, ώρα 11.00

«Παράγοντες επηρεασμού και μηχανισμοί δημιουργίας καινοτομίας: Μία συστημική θεώρηση με βάση την εμπειρία του τομέα μεταφορών», επιστημονική ανακοίνωση από το αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας κ. Γιώργο Γιαννόπουλο.

«Γραφή και αλφάβητο»: Επιστημονική ανακοίνωση Ακαδημαϊκού κ. Νικόλαου Κονομή, Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018, ώρα 11.00.

Κατά τη διάρκεια Δημόσιας Συνεδρίας της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών, την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018, ώρα 11.00, ο Ακαδημαϊκός κ. Νικόλαος Κονομής θα προβεί σε επιστημονική ανακοίνωση με θέμα «Γραφή και αλφάβητο» (διάρκεια ομιλίας 30΄).

Διάλεξη του κ. David Sedley: "Xenocrates and the invention of Platonism: an iconographic approach", Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, 5-7μμ.

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας, σας προσκαλεί την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, 5-7μμ, στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28, Αθήνα) στη διάλεξη του κ. David Sedley, Επίτιμου Καθηγητή Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, με τίτλο:

Xenocrates and the invention of Platonism: an iconographic approach.

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε αντεπιστέλλον μέλος της τον Καθηγητή Μηχανικής κ. Ισαάκ Δανιήλ

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε σήμερα αντεπιστέλλον μέλος της στην Τάξη των Θετικών Επιστημών τον Καθηγητή Μηχανικής του Πανεπιστημίου Northwestern των Η.Π.Α. κ. Ισαάκ Δανιήλ.

Ο Καθηγητής Γεωλογίας κ. Philip England εξελέγη αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην Τάξη των Θετικών Επιστημών

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε σήμερα αντεπιστέλλον μέλος της τον Καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Εταίρο της Royal Society κ. Philip England.

"Πόλεις αρχαίες, μεσαιωνικές, σύγχρονες: από τη σκοπιά της οικονομικής επιστήμης". Yποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Γιάννη Ιωαννίδη, Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 8.00 μ.μ.

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 8.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους  κ. Γιάννη Ιωαννίδη, Καθηγητού Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Tufts των ΗΠΑ. Θα ακολουθήσει ομιλία του κ. Γιάννη Ιωαννίδη με θέμα: «Πόλεις αρχαίες, μεσαιωνικές, σύγχρονες: από τη σκοπιά της οικονομικής επιστήμης».

«Παράγοντες επηρεασμού και μηχανισμοί δημιουργίας καινοτομίας: Μία συστημική θεώρηση με βάση την εμπειρία του τομέα μεταφορών». Επιστημονική ανακοίνωση του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Γιώργου Γιαννόπουλου, Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, ώρα 11.00

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, ώρα 11.00, το αντεπιστέλλον μέλος  κ. Γιώργος Γιαννόπουλος θα μιλήσει με θέμα  «Παράγοντες επηρεασμού και μηχανισμοί δημιουργίας καινοτομίας: Μία συστημική θεώρηση με βάση την εμπειρία του τομέα μεταφορών»

Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα «Ιστορία της Φιλοσοφίας» εξελέγη ο Καθηγητής κύριος Αλέξανδρος Νεχαμάς

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε σήμερα τακτικό μέλος της τον Καθηγητή κύριο Αλέξανδρο Νεχαμά στην έδρα «Ιστορία της Φιλοσοφίας».

«Motion (Κίνηση)»: ομιλία του Gregory Hutchinson, Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 5:00 μ.μ.

Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 5:00 μ.μ., στο πλαίσιο του μηνιαίου Σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών ομιλία του κυρίου Gregory Hutchinson, Καθηγητή Regius Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με θέμα: Motion (Κίνηση)

«Δημοτικά τραγούδια Ευρυτανίας. Συλλογή Σπύρ. Δ. Περιστέρη 1959, 1962», Τετάρτη 23 Μαΐου, ώρα 19.00.

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και η Πανευρυτανική Ένωση σας καλούν στην παρουσίαση της έκδοσης Δημοτικά τραγούδια Ευρυτανίας. Συλλογή Σπύρ. Δ. Περιστέρη 1959, 1962 (Σειρά: Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού, αρ. 13, Αθήνα 2018) Τετάρτη, 23 Μαΐου, ώρα 19.00

«Hans Daalder: Ένας σημαντικός Ευρωπαίος πολιτικός επιστήμονας», επιστημονική ανακοίνωση από τον Ακαδημαϊκό κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο, Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018, ώρα 11.00

Κατά τη διάρκεια Δημόσιας Συνεδρίας της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών ο Ακαδημαϊκός κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος θα προβεί σε επιστημονική ανακοίνωση με θέμα «Hans Daalder: Ένας σημαντικός Ευρωπαίος πολιτικός επιστήμονας» την Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018, ώρα 11.00.

3.012η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, ώρα 11.00

«Hans Daalder: Ένας σημαντικός Ευρωπαίος πολιτικός επιστήμονας», από τον ακαδημαϊκό κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο

Επιστημονική ανακοίνωση του Ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντίνου Βαγενά με τίτλο: "Thermodynamics and Catalysis of the Generation of Mass"

 

 Επιστημονική ανακοίνωση του Ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντίνου Βαγενά με τίτλο: "Thermodynamics and Catalysis of the Generation of Mass"

"Τι είναι δίκαιο; Η νομική επιστήμη για όλους", παρουσίαση του βιβλίου του ακαδημαϊκού κ. Απόστολου Γεωργιάδη,Τετάρτη, 16 Μαΐου και ώρα 19.00

Την Τετάρτη, 16 Μαΐου και ώρα 19.00 στην Ακαδημία Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Ακαδημαϊκού κ. Απόστολου Σ. Γεωργιάδη «Τι είναι δίκαιο;  Η νομική επιστήμη για όλους», έκδοση Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου προμήθειας ελληνικών & ξενόγλωσσων μονογραφιών (βιβλίων) & εντύπων περιοδικών εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2018

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τίτλο, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής προμήθειας ελληνικών & ξενόγλωσσων μονογραφιών (βιβλίων) & εντύπων περιοδικών εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2018, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους, που περιγράφονται στην παρούσα.

Προκήρυξη διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη των αποθηκευτικών αναγκών των υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών επαναπροκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη των αποθηκευτικών αναγκών των υπηρεσιών της, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Ακαδημίας επί της οδού Σόλωνος 84 (2ος όροφος) με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές, για τη μίσθωση αποθηκευτικού χώρου, επί πενταετία, επιφάνειας 850τ.μ. – 1.000τ.μ.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα «Αναλυτικά Πρότερα του Αριστοτέλους. Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/887)

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Αναλυτικά Πρότερα του Αριστοτέλους. Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/887), με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Ευάγγελο Μουτσόπουλο, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στους υποψήφιους συνεργάτες: κα Δάφνη Αργύρη και κ. Αθανάσιο Γκατζάρα.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την 10η Μαΐου 2018.

«Η αγορά εργασίας στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης»: υποδοχή του Ακαδημαϊκού κ. Χριστόφορου Πισσαρίδη, Τρίτη, 8 Μαΐου 2018 και ώρα 8.00 μ.μ.

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την Τρίτη, 8 Μαΐου 2018 και ώρα 8.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ακαδημαϊκού κ. Χριστόφορου Πισσαρίδη, κατόχου Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητού της Σχολής Οικονομικών του Λονδίνου.

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αντώνιος Ν. Κουνάδης θα προσφωνήσει το νέο μέλος και ο Ακαδημαϊκός κ. Λουκάς Παπαδήμος θα παρουσιάσει την προσωπικότητα και το έργο του.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα «ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ» (κωδ. 200/890)

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος: «Κβαντικά Δυναμικά Συστήματα – Χάος και μέτρα σύμπλεξης, (κωδ. 200/890), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Γ. Κοντόπουλο, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στην υποψήφια κα Rocio Isabel Paez.

Επισυνάπτεται η επίσημη απόφαση.

«Ο Βίος και το Έργο του Άγγελου Δεληβορριά», Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018, ώρα 11.00’

Ο Γενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών κ. Βασίλειος Χ. Πετράκος θα μιλήσει, κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίας της Ολομέλειας της Ακαδημίας, για τον Βίο και το Έργο του Άγγελου Δεληβορριά, την Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018, ώρα 11.00’ – Είσοδος ελεύθερη.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (ΠΔΕ 2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με απόφαση της από 8.2.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημἰας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Δημητρίου Κυδώνη, Θωμά Ακυϊνάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Ε. Μουτσόπουλο προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (κωδ. 200/896)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με απόφαση της από 8.2.2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημἰας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Λεξικόν του Πρόκλου Β΄ τόμος» (κωδ. 200/896) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Ε. Μουτσόπουλο προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για την πράξη «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ» (κωδ. 5002738)

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Δράσεις της Ακαδημίας Αθηνών» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία», (κωδ.

Απεβίωσε ο Ακαδημαϊκός Άγγελος Δεληβορριάς

Απεβίωσε στις 24 Απριλίου 2018 ο Ακαδημαϊκός Άγγελος Δεληβορριάς.

Ο Άγγελος Δεληβορριάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937.  Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και μετεκπαιδεύτηκε στην Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο του Freiburg.  Κατά την περίοδο 1965-1969 υπηρέτησε ως επιμελητής αρχαιοτήτων στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και, ακολούθως, μετέβη για μεταπτυχιακές σπουδές στο Tübingen, από το Πανεπιστήμιο του οποίου πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1972.  Το 1972-1973 παρακολούθησε σχετικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και στην École Pratique des Hautes Études, αναλαμβάνοντας εν συνεχεία την διεύθυνση του Μουσείου Μπενάκη, όπου παρέμεινε από το 1973 μέχρι το 2015.  Το 1992 εξελέγη τακτικός καθηγητής στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδαξε Ιστορία της Τέχνης ως το 2005. To 2016 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Αρχαιολογίας – Μουσειολογίας.

Παρουσίαση 6ου τόμου του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής (δε-διάλεκτος), Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018, ώρα 17.30

To Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών οργανώνει την παρουσίαση του νέου, έκτου, τόμου του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής, της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2016, στα πλαίσια μιας ημερίδας για την ελληνική λεξικογραφία.

Ιόνιο Κράτος, 1814-1864. Θεσμοί και κοινωνική διάρθρωση. Νέα έκδοση του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών

Κατερίνα Μπρέγιαννη, Ιόνιο Κράτος, 1814-1864. Θεσμοί και κοινωνική διάρθρωση.

Νέα έκδοση του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, 2017, 292 σελίδες, ΙSBN :  978-960-404-333-0.

«Μια περίπλοκη χειρονομία: ο Αχιλλέας, ο Πρίαμος και η τελευταία ραψωδία της Ιλιάδας», Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Την Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 και ώρα 5:00 μ.μ., στο πλαίσιο του μηνιαίου Σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών ομιλία του κυρίου Filippomaria Pontani, Αναπληρωτή Καθηγητή Κλασσικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ca' Foscari της Βενετίας με θέμα: Μια περίπλοκη χειρονομία: ο Αχιλλέας, ο Πρίαμος και η τελευταία ραψωδία της Ιλιάδας.

«The collapse of civilizations: What breakthroughs in science reveal about the past with lessons for the future»: Υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Malcolm Hewitt Wiener, Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 και ώρα 8.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους  κ. Malcolm Hewitt Wiener, μέλους της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Θα ακολουθήσει ομιλία του κ. Malcolm Hewitt Wiener με θέμα:   «The collapse of civilizations: What breakthroughs in science reveal about the past with lessons for the future».

3.007η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, ώρα 11.00

Αναγγελία του θανάτου των αντεπιστελλόντων μελών Άνθιμου Χριστοφορίδη και Αντωνίου-Αιμιλίου Ταχιάου.

"Religion in the Polis or Polis Religion?": Υποδοχή του ξένου εταίρου κ. Robert Parker, Καθηγητού του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Τρίτη 17 Απριλίου 2018

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών την Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 και ώρα 8.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του ξένου εταίρου της κ. Robert Parker, Καθηγητού Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Θα ακολουθήσει ομιλία του κ. Robert Parker με θέμα: Religion in the Polis or Polis Religion?

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου για την εκτύπωση του τόμου 93 (2018) των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτύπωση των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών του έτους 2018, τόμος 93 (τεύχη Α΄, Β΄ και Γ΄), σύμφωνα με τους ειδικούς όρους, που περιγράφονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Προκήρυξη διαγωνισμών για την χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ακαδημία Αθηνών έχει προκηρύξει διαγωνισμούς για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών, από τα έσοδα των Κληροδοτημάτων της, στους κλάδους: Θεωρητική Φυσική, Επιστήμες του Περιβάλλοντος, Μεταλλειολογία - Εξαγωγική Μεταλλουργία, Λυρικό Τραγούδι, Κλασική Κιθάρα, Πιάνο, Αρχαία Ελληνική Ιστορία - Κλασική Αρχαιολογία - Ιστορία της Βενετοκρατίας στον ελληνικό χώρο, Παπυρολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Διεθνές Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο.

3.005η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, ώρα 11.00

«Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος τον 21ο αιώνα εντός της εν εξελίξει υπερθέρμανσης της Μεσογείου», από τον ακαδημαϊκό κ. Χρήστο Ζερεφό

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Δημοσίευση νομισματικού υλικού από τον Ραμνούντα» (κωδ. 200/892).

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Δημοσίευση νομισματικού υλικού από τον Ραμνούντα» (κωδ.  200/892) και επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Β. Χ. Πετράκο, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στην κα Ευαγγελία Γεωργίου.

Aπονομή του Αριστείου των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών

Κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον Εορτασμό της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 ο Πρόεδρος της Ακαδημίας κ. Αντώνιος Ν. Κουνάδης απένειμε το Αριστείο των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών στον κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη, ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας κ. Βασίλειος Πετράκος ανέγνωσε προηγουμένως την Έκθεση απονομής του Αριστείου των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών:

Homer and Traditional Poetics (O Όμηρος και η παραδοσιακή ποιητική), Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, ώρα 5.00 μ.μ.

Την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 5:00 μ.μ., στο πλαίσιο του μηνιαίου Σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών ομιλία της κυρίας Margalit Finkelberg, Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ στην αγγλική γλώσσα με θέμα: Homer and Traditional Poetics (O Όμηρος και η παραδοσιακή ποιητική).

Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον Εορτασμό της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 7 μ.μ.

Κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον Εορτασμό της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 7 μ.μ., θα  μιλήσει ο Ακαδημαϊκός κ. Μιχαήλ Σταθόπουλος με θέμα: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Συντάγματα του Ρήγα Φεραίου και της Επανάστασης υπό το φως των σύγχρονων αντιλήψεων». Κατά τη διάρκεια της ίδιας Συνεδρίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Ακαδημία Αθηνών, θα απονεμηθεί το Αριστείο των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών από τον Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο Πετράκο και θα προκηρυχθεί το Αριστείο των Καλών Τεχνών.

3.003η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, ώρα 11.00

«Η Οπτική Μέθοδος των Καυστικών- Νεώτερες εξελίξεις», από τον ακαδημαϊκό κ. Εμμανουήλ Γδούτο 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.

"Νέες προσεγγίσεις στο Φλαβιανό έπος: ενδοκειμενικότητα και διακειμενικότητα στην Αχιλληίδα του Στατίου.", Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 5:00 μ.μ.

Την Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 5:00 μ.μ., στο πλαίσιο του μηνιαίου Σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών ομιλία του κ. Ευάγγελου Καρακάση, Αναπληρωτή Καθηγητή Λατινικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: Νέες προσεγγίσεις στο Φλαβιανό έπος: ενδοκειμενικότητα και διακειμενικότητα στην Αχιλληίδα του Στατίου.

«Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνος», υποδοχή του νέου Ακαδημαϊκού κ. Μανόλη Κορρέ, Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ.

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του  νέου Ακαδημαϊκού κ. Μανόλη Κορρέ, Ομότιμου Καθηγητού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης 1 σύμβασης μίσθωσης έργου (ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης 1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» της πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (Κβαντικά Δυναμικά Συστήματα - Χάος και μέτρα σύμπλεξης)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 19ης Δεκεμβρίου 2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κβαντικά Δυναμικά Συστήματα - Χάος και μέτρα σύμπλεξης» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Γ. Κοντόπουλο, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: 

Μία (1) θέση με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Υδραυλική Θραύση Σχιστολίθων για Εξόρυξη Φυσικού Αερίου ή Πετρελαίου. Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

 

Υδραυλική Θραύση Σχιστολίθων για Εξόρυξη Φυσικού Αερίου ή Πετρελαίου

Hydraulic Fracturing of Shale for Gas or Oil Extraction

 

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 7 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του ξένου εταίρου κ. Zdeněk Bažant, Καθηγητού Μηχανικής και Γεωυλικών του Πανεπιστημίου Northwestern.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για την Πράξη «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ» (κωδ. 5002738)

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Δράσεις της Ακαδημίας Αθηνών» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» (κωδ. 5002738) με επιστημονική υπεύθυνη την κα Μαρία Σπηλιωτοπούλου, ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου σύμφωνα με τη επισυναπτόμενη ανακοίνωση.

Ημερίδα: "Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Δίκαιο: Τομές, συνέχειες και προεκτάσεις στη σύγχρονη νομική πραγματικότητα", Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, ώρα 6 μ.μ.

Το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών σας προσκαλεί στην Ημερίδα που διοργανώνει με την επιστημονική συνεργασία της κυρίας Ελευθερίας Παπαγιάννη, Καθηγήτριας Ιστορίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Δίκαιο: Τομές, συνέχειες και προεκτάσεις στη σύγχρονη νομική πραγματικότητα.

«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε εποχή κρίσης: μια προσέγγιση διεθνούς δικαίου», από το αντεπιστέλλον μέλος κ. Λίνο – Αλέξανδρο Σισιλιάνο

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 7 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Λίνου – Αλέξανδρου Σισιλιάνου, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θα ακολουθήσει ομιλία του κ. Λίνου – Αλέξανδρου Σισιλιάνου με θέμα «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε εποχή κρίσης: μια προσέγγιση διεθνούς δικαίου».

Ετήσια επιστημονική διάλεξη αφιερωμένη στη μνήμη του Ακαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη, Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 7.00 μ.μ.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι η καθηγήτρια της βυζαντινής τέχνης του Πανεπιστημίου Harvard, έδρα Dumbarton Oaks, κυρία Ιόλη Καλαβρέζου.

Θέμα: «Ο συμβολισμός του φωτός στη βυζαντινή πολιτική ιδεολογία»