Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου με χρήση κατοικίας του ισόγειου διαμερίσματος, επιφανείας 70,12 τ.μ. κληροδοτήματος Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση κατοικίας του ισόγειου διαμερίσματος, επιφανείας 70,12 τ.μ., που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Γεωργαντά αριθ.23 (Κηφισιά) με την οδό Καραϊσκάκη, αποτελούμενο από δύο (2) κύρια δωμάτια, χολ, λουτρό, κουζίνα και λοιπούς βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφανείας 70,12 τ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο "Ανάπτυξη αριθμητικών μοντέλων εποχικής πρόγνωσης για την εκτίμηση ατμοσφαιρικών δεικτών στον τομέα του τουρισμού"

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 326/8-9-21 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe-E-SHAPE» (κωδικός έργου 200/919) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Δελτίο Τύπου της EASAC - Κλιματική κρίση και κρίση Βιοποικιλότητας: 16 κρίσιμα πεδία δράσης για τη διαφύλαξη του ανθρώπινου πολιτισμού.

 

Παρατίθεται κατωτέρω Δελτίο Τύπου της EASAC που περιλαμβάνει δεδομένα για τη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών στη Γλασκώβη και τη Σύνοδο για την Βιοποικιλότητα στην Κίνα αυτό το φθινόπωρο, εστιάζοντας σε 16 πεδία που απαιτούν άμεση δράση.

Tο κείμενο της EASAC είναι διαθέσιμο εδώ

 

EASAC Press Release

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ANNEE PHILOLOGIQUE"

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 02-08-2021 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ANNEE PHILOLOGIQUE» (κωδ. 200/976) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ερευνητή και Διευθύνοντα το ΚΕΕΛΓ, κ. Αθανάσιο Στεφανή, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Συλλογή θαλάσσιων κυματισμών και ρευμάτων, τσουνάμι και μετεωρολογικών παραμέτρων στον Ενετικό Λιμένα»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 02-08-2021 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Συλλογή θαλάσσιων κυματισμών και ρευμάτων, τσουνάμι και μετεωρολογικών παραμέτρων στον Ενετικό Λιμένα» (κωδικός έργου 200/968) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Συνολάκη, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "SWATNET”, Κωδ. 200/963

 

Συγκεκριμένα ζητείται ένα (1) άτομο για να απασχοληθεί ως Οικονομικός και Διοικητικός Διαχειριστής σε επίπεδο δικαιούχου του ανωτέρω ερευνητικού έργου. Διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου είναι τέσσερα έτη (1/3/2021-28/2/2025).

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου Ερευνητικού Συνεργάτη Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher) για το Ερευνητικό Πρόγραμμα: “SWATNET – Space Weather Awareness Training Network” (Grant Agreement 955620) II

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ερευνητικού Συνεργάτη Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου Ερευνητικού Συνεργάτη Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher) για το Ερευνητικό Πρόγραμμα: “SWATNET – Space Weather Awareness Training Network” (Grant Agreement 955620) I

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ερευνητικού Συνεργάτη Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Το νομικό καθεστώς των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου» (κωδ. 200/958)

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Το νομικό καθεστώς των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου» (κωδ. 200/958) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ.  Εμμανουήλ Ρούκουνα, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE  419/30-06-2021.

 

"Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής": Nέο Διεθνές Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών

 

Ανακοινώνεται η έναρξη νέου Διεθνούς Μεταπτυχιακού προγράμματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) που εκπονείται σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών με τίτλο «Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (CCC)» (Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής). Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στην δίγλωσση ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο «Το νομικό καθεστώς των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο «Ανάπτυξη αλγορίθμων για τον προσδιορισμό της ορυκτολογικής σύστασης των αιωρούμενων σωματιδίων ερημικής σκόνης και των επιπτώσεων τους στην ατμόσφαιρα και το περιβάλλον»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Ανάπτυξη αλγορίθμων για τον προσδιορισμό της ορυκτολογικής σύστασης των αιωρούμενων σωματιδίων ερημικής σκόνης και των επιπτώσεων τους στην ατμόσφαιρα και το περιβάλλον».

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο «Μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των αιωρούμενων σωματιδίων ερημικής σκόνης με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων και μεθόδων δορυφορικής τηλεπισκόπησης»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των αιωρούμενων σωματιδίων ερημικής σκόνης με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων και μεθόδων δορυφορικής τηλεπισκόπησης».

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως Επίτιμο Μέλος της τον εξέχοντα πολιτικό κ. Jean-Claude Juncker

Η Ακαδημία Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 22ης Ιουνίου 2021, εξέλεξε τον κ. Jean-Claude Juncker, εξέχοντα Ευρωπαίο πολιτικό, πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, ως Επίτιμο Μέλος της.

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως Τακτικό Μέλος της τον ζωγράφο Αλέκο Βλ. Λεβίδη

Η Ακαδημία Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 22ης Ιουνίου 2021, εξέλεξε τον ζωγράφο Αλέκο Βλ. Λεβίδη, ως Τακτικό Μέλος της, στην προκηρυχθείσα έδρα της «Ζωγραφικής», στην Β’ Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως Τακτικό Μέλος της τον Καθηγητή Χειρουργικής Δρα Ανδρέα Τζάκη

 

Η Ακαδημία Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 17ης Ιουνίου 2021, εξέλεξε τον Καθηγητή Χειρουργικής Δρα Ανδρέα Τζάκη, ως Τακτικό Μέλος της, στην προκηρυχθείσα έδρα με τίτλο «Ιατρικές Επιστήμες “Χειρουργική-Μεταμοσχεύσεις”», στην A’ Τάξη των Θετικών Επιστημών.

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως Ξένο Εταίρο της τον Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης κ. Philippe C. Schmitter

 

Η Ακαδημία Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 17ης Ιουνίου 2021, εξέλεξε ως Ξένο Εταίρο της, τον Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία κ. Philippe C. Schmitter, στη Γ’ Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

Λ. Καραπιδάκη: «Τεχνικές υφαντών ταινιών με αφορμή δύο αντικείμενα της Μουσειακής Συλλογής του Κέντρου Λαογραφίας» κύκλος διαδικτυακών ομιλιών με θέμα «Λαογραφικά αρχεία και επιτόπιες έρευνες», 22/6/2021

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών σας καλεί στο πλαίσιο του κύκλου διαδικτυακών ομιλιών με θέμα «Λαογραφικά αρχεία και επιτόπιες έρευνες» στην ομιλία της ΛΟΥΙΖΑΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ, υπεύθυνης της Μουσειακής Συλλογής του ΚΕΕΛ «Τεχνικές υφαντών ταινιών με αφορμή δύο αντικείμενα της Μουσειακής Συλλογής του Κέντρου Λαογραφίας: Τα καρτσόνια και οι τεχνικές υφαντών ταινιών για το καρτσοβάσταγο, τον καλτσοδέτη και το στιβανοβάσταγο στην Κρήτη»

Η Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών προχωρά σε σταδιακή επαναλειτουργία

 

 

Από την Τετάρτη 16.06.2021 το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης θα είναι ανοιχτό Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 – 14.00μ.μ.. Ο μέγιστος αριθμός των χρηστών του αναγνωστηρίου θα είναι 4 άτομα.

Για την επίσκεψή σας απαιτείται η αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση library@academyofathens.gr ή τηλεφωνική επικοινωνία στο 210-3664795 ή 210-3664790 ἠ 210-3664768 προκειμένου να προγραμματιστεί η ημέρα και η ώρα προσέλευσης. Ο μέγιστος αριθμός βιβλίων είναι 5.

Απεβίωσε τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 ο Ακαδημαϊκός Ευάγγελος Μουτσόπουλος

 

Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Aθήνα το 1930. Σπούδασε Kλασσική Φιλολογία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Aθηνών και Φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορας (1958), και παρακολούθησε μαθήματα μουσικής και μουσικολογίας. Tο 1958 εξελέγη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Aιξ Mασσαλίας, το 1965 τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 1969 στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, του οποίου διετέλεσε πρύτανης το 1977. Δίδαξε σε ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

«Πολιτισμική διαμεσολάβηση και συνηγορία: Κριτικές παρατηρήσεις για το έργο της Λαογραφίας στην υπηρεσία της κοινότητας» (Γ. Βοζίκας, 9/6/2021), στο πλαίσιο του κύκλου διαδικτυακών ομιλιών «Λαογραφικά αρχεία και επιτόπιες έρευνες» του ΚΕΕΛ

Στο πλαίσιο του κύκλου διαδικτυακών ομιλιών με θέμα «Λαογραφικά αρχεία και επιτόπιες έρευνες» του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, θα δοθεί ομιλία του Γιώργου Βοζίκα, κύριου ερευνητή, με θέμα «Πολιτισμική διαμεσολάβηση και συνηγορία: Κριτικές παρατηρήσεις για το έργο της Λαογραφίας στην υπηρεσία της κοινότητας».

Ξ. Μπουρλογιάννη: "Από το «φαίνεται» στην εικόνα: η φαντασία στον Θεαίτητο και στον Σοφιστή του Πλάτωνα". Μηνιαίο σεμινάριο του Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, 9/6/2021

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου Φιλοσοφίας, οργανώνει διάλεξη με ομιλήτρια την κυρία Ξανθίππη Μπουρλογιάννη (Δρ. Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Durham) και με θέμα: Από το «φαίνεται» στην εικόνα: η φαντασία στον Θεαίτητο και στον Σοφιστή του Πλάτωνα.

Στη Χρύσα Κουβελιώτου και την Βικτώρια Κάσπι απονέμεται το βραβείο Αστρονομίας Shaw για το 2021

 

Το βραβείο Shaw στην Αστρονομία για το 2021 απονεμήθηκε εξίσου στην Βικτώρια Κάσπι, Καθηγήτρια Φυσικής και Διευθύντρια του McGill Space Institute στον Καναδά, και στην Χρύσα Κουβελιώτου, Καθηγήτρια και Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου George Washington και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, για τη συμβολή τους στη μελέτη και κατανόηση των magnetars. Τα magnetars είναι αστέρες νετρονίων με πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο, τα οποία συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα αστροφυσικών φαινομένων υψηλών ενεργειών.

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως αντεπιστέλλον μέλος της τον Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών κ. Γεώργιο-Μάριο Αγγελέτο

Η Ακαδημία Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 27ης Μαΐου 2021, εξέλεξε ως αντεπιστέλλον μέλος της, στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, από Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, τον Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασσαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology, MIT) κ. Γεώργιο-Μάριο Αγγελέτο, οικονομολόγο.

Αλεξάνδρα Δεληγιώργη: «Η Χαϊντεγγεριανή αποδόμηση του Πλατωνισμού, προπομπός του Αντιπλατωνισμού στη λεγόμενη μεταφιλοσοφία». Μηνιαίο σεμινάριο του Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, 2/6/2021

 

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου Φιλοσοφίας, οργανώνει διάλεξη με ομιλήτρια την κ. Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, ομ. Καθηγήτριας Φιλοσοφίας ΑΠΘ και θέμα: «Η Χαϊντεγγεριανή αποδόμηση του Πλατωνισμού, προπομπός του Αντιπλατωνισμού στη λεγόμενη μεταφιλοσοφία»

H διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 17.00-19.00

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιηθείς ισχύει, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό «για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Κτηρίων της Ακαδημίας Αθηνών» με σφραγισμένες προσφορές.

Διαδικτυακή Ομιλία του Ακαδημαϊκού κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη: «Το Κριτικό Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως» (1/6/2021)

 

 

Στο πλαίσιο διενέργειας των διαλέξεων της Τρίτης της Ακαδημίας Αθηνών, θα μεταδοθεί την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 18.00, η διαδικτυακή ομιλία του ακαδημαϊκού κ. Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, με θέμα «Το Κριτικό Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως».

Η διαδικτυακή ομιλία θα μεταδοθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

http://www.academyofathens.gr/el/lectures/20210601

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

Η Ακαδημία έχει την  αποκλειστική κυριότητα ενός οικοπέδου 654 τ.μ.,  το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Μαραθώνα και Καραϊσκάκη στην Παλλήνη Αττικής (κληροδότημα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ).

Σύμφωνα με την από 21.04.2021 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών επαναλαμβάνεται η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση του ως άνω αναφερόμενου οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθ. 4084/1998 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Sheila (Bridget) Murnaghan: «Boastful Ajax: Verbal Transgression and Heroic Identity in Homer & Sophocles», σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, 27/5/2021

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών,  στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου του "Self-Praise & Self-Blame in Ancient Literature σας προσκαλεί στη διάλεξη με ομιλήτρια την Sheila (Bridget) Murnaghan (Alfred Reginald Allen Memorial Professor of Greek, University of Pennsylvania) και θέμα:  «Boastful Ajax: Verbal Transgression and Heroic Identity in Homer & Sophocles». 

«Έρευνα, θεωρία, αρχεία: Τα δρώμενα της εθνογραφίας και η εθνογραφία των δρωμένων» (Ζωή Μάργαρη, 26/5/2021) στο πλαίσιο του κύκλου διαδικτυακών ομιλιών «Λαογραφικά αρχεία και επιτόπιες έρευνες» του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας.

Στο πλαίσιο του κύκλου διαδικτυακών ομιλιών με θέμα «Λαογραφικά αρχεία και επιτόπιες έρευνες» του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, θα δοθεί ομιλία της Ζωής Ν. Μάργαρη, κύριας ερευνήτριας, με θέμα «Έρευνα, θεωρία, αρχεία: Τα δρώμενα της εθνογραφίας και η εθνογραφία των δρωμένων».

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: "ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ STARDUST CHALLENGE"

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ STARDUST CHALLENGE ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ STARDUST-R

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη συμβάσεως στο πλαίσιο του έργου: «Πρόταση για την βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων και των κληροδοτημάτων της Ακαδημίας Αθηνών » (κωδ. 200/965)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: Mελέτη των προσκομμάτων που θέτει η υφιστάμενη Νομοθεσία στην αξιοποίηση και διαχείριση κοινοφελών περιουσιών και των ακινήτων τους με σκοπό την υποβολή προτάσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την τροποποίηση της νομοθεσίας  

Frances B. Titchener: “Self-Presentation in Plutarch", σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, 20/5/2021

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών,  στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου του "Self-Praise & Self-Blame in Ancient Literature” σας προσκαλεί στη διάλεξη με ομιλήτρια την Καθηγήτρια Frances B. Titchener (Distinguished Professor of History and Classics, Utah State University) και θέμα:  «Self-Presentation in Plutarch». 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για το αντικείμενο: "Σύγκριση λιθογραφιών με φωτογραφίες επίγειες ή δορυφορικά σχετικά με τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο παρελθόν και σήμερα" (200/899)

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: Σύγκριση λιθογραφιών με φωτογραφίες επίγειες ή δορυφορικά σχετικά με τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο παρελθόν και σήμερα.

Τίτλος Έργου: «Εκπόνηση περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

"Κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές": Η Ακαδημία Αθηνών φιλοξένησε την συζήτηση του 6ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών

Η Ακαδημία Αθηνών φιλοξένησε το πάνελ "Climate Change and Natural Disasters. Transformation policies for a sustainable future.", στο πλαίσιο του 6ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών (Delphi Economic Forum VI). Η συζήτηση μεταδόθηκε την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, από 10:30 ως 11:20.

Διαδικτυακή Ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη: «Τα χρόνια του Κυπριακού: Οι ιστορικοί σταθμοί και οι σύγχρονες προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής» (12/5/2021)

Στο πλαίσιο διενέργειας των εβδομαδιαίων διαλέξεων της Ακαδημίας Αθηνών και σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Μαΐου και ώρα 18:00 διαδικτυακή ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με θέμα: «Τα χρόνια του Κυπριακού: Οι ιστορικοί σταθμοί και οι σύγχρονες προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής».

Timothy Duff: “Praise & Blame in Plutarch's Lives", σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, 6/5/2021

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών,  στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου του "Self-Praise & Self-Blame in Ancient Literature” σας προσκαλεί στη διάλεξη με ομιλητή τον Καθηγητή Timothy Duff (Professor of Greek, University of Reading) και θέμα:  Praise & Blame in Plutarch's Lives.  

"Aspects of the Intellectual and Social History of the Greek Revolution”: Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Δευτέρα 10 Μαΐου, 17:00

 

Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών (τηλ. επικοινωνίας: 210 3664626, κ. Α. Τάτση) διοργανώνουν την πρώτη Διάλεξη της διαδικτυακής σειράς Διαλέξεων υπό τον ευρύτερο τίτλο "Aspects of the Intellectual and Social History of the Greek Revolution”.

Έκτακτη Πανηγυρική Συνεδρία για την Απονομή του Διεθνούς Βραβείου Lord Byron, για το έτος 2021, τη Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

 

Η Ακαδημία Αθηνών θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Πανηγυρική Συνεδρία για την Απονομή του Διεθνούς Βραβείου Lord Byron, για το έτος 2021, τη Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 και ώρα 17:30.

Τα Βραβεία θα απονείμει η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η υποδοχή της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου θα γίνει από τον Πρόεδρο, ακαδημαϊκό κύριο Λουκά Χριστοφόρου και τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, ακαδημαϊκό κύριο Χρήστο Ζερεφό.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (κωδ. 200/965)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 18-3-2021 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Πρόταση για την βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων και των κληροδοτημάτων της Ακαδημίας Αθηνών» (κωδ. 200/965) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021.

"Odysseus the ἀλαζών: The Perils of First-Person Narration in Roman Greek Literature": Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, 22/4/2021

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου του (Self-Praise & Self-Blame in Ancient Literature), σας προσκαλεί στη διάλεξη του Tim Whitmarsh (A.G. Leventis Professor of Greek Culture, University of Cambridge): Odysseus the ἀλαζών: The Perils of First-Person Narration in Roman Greek Literature