Ανακοινώσεις

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, Εκδήλωση για την Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ακαδημία Αθηνών και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας συνδιοργανώνουν εκδήλωση την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18.00 στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών για την Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Εκοιμήθη την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 ο Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κυρός Ιωάννης (Ζηζιούλας) και Ακαδημαϊκός

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  3 Φεβρουαρίου 2023

 

Εκοιμήθη την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

ο Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κυρός Ιωάννης (Ζηζιούλας) και Ακαδημαϊκός

 

3141ης Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11:00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Δεκάλεπτη ανακοίνωση του Ακαδημαϊκού κ. Λουκά Χριστοφόρου, με θέμα: «Διεθνείς διάλογοι μεταξύ Επιστημών, Επιστημονικής Τεχνολογίας, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Κοινωνίας».

 

Σύνοψη συμπερασμάτων της Ημερίδας της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 με θέμα: «Παραγωγή, Μεταφορά και Αποθήκευση Ενέργειας στην Ελλάδα: Ηλεκτρισμός - Φυσικό Αέριο - Υδρογόνο»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023

 

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΥΔΡΟΓΟΝΟ

 

3140η Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής των:

   Α. κ. Γεωργίου Δερτιλή, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών στην έδρα της «Νεοελληνικής Ιστορίας (από τη σύσταση του ελληνικού κράτους ως τη σύγχρονη εποχή)» (Αρ. ΦΕΚ. 3100/Τεύχος Γ’/15.12.2022).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΨΗΜΕΝΟΥ

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφες προσφορές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 4182/2013, για τη μίσθωση ενός οικοπέδου επιφανείας 181,25 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο Πειραιά, επί της οδού Φωκίωνος αριθ.6.

 

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023, Δημόσια Συνεδρία Εγκατάστασης Νέων Αρχών έτους 2023

 

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 19.00 θα μεταδοθεί ζωντανά η Δημόσια Συνεδρία Εγκατάστασης του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2023 κ. Μιχαήλ-Κωνσταντίνου Σταθόπουλου και του Αντιπροέδρου κ. Σταμάτιου Κριμιζή.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Ρεγκάκος, θα εκθέσει «Το έργο των Κέντρων και Γραφείων Ερεύνης της Ακαδημίας κατά το έτος 2022».

YC1.3: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - BOOSTING THE IMPLEMENTATION OF ADAPTATION POLICY ACROSS GREECE  ΜΕ ΚΩΔ. LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006» (κωδικός έργου 200/898) που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

G2: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - BOOSTING THE IMPLEMENTATION OF ADAPTATION POLICY ACROSS GREECE  ΜΕ ΚΩΔ. LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006» (κωδικός έργου 200/898) που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

G1: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - BOOSTING THE IMPLEMENTATION OF ADAPTATION POLICY ACROSS GREECE  ΜΕ ΚΩΔ. LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006» (κωδικός έργου 200/898) που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Β2: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - BOOSTING THE IMPLEMENTATION OF ADAPTATION POLICY ACROSS GREECE  ΜΕ ΚΩΔ. LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006» (κωδικός έργου 200/898) που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Β1 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - BOOSTING THE IMPLEMENTATION OF ADAPTATION POLICY ACROSS GREECE  ΜΕ ΚΩΔ. LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006» (κωδικός έργου 200/898) που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Βιβλιογραφική Εκπροσώπηση της Ακαδημαϊκής παραγωγής στην Ελλάδα για την Αnnée Philologique» (κωδ. 200/976)

 

Τίτλος Έργου: «Βιβλιογραφική Εκπροσώπηση της Ακαδημαϊκής παραγωγής στην Ελλάδα για την Αnnée Philologique»

Κωδικός Έργου: 200/976

Υπεύθυνος Έργου: Αθανάσιος Στεφανής, Ερευνητής Α’ , Διευθύνων το ΚΕΕΛΓ

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN(Didital Landscape)»

 

Τίτλος Έργου: «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN(Didital Landscape)» (αριθμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 7982)

Κωδικός Έργου: 200/996

Υπεύθυνος Έργου: Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Ερευνητής Β΄

 

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών

 

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 θα μεταδοθεί ζωντανά η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Αντώνιος Ρεγκάκος, θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα: «Οι ανθρωπιστικές σπουδές στο Ανθρωπόκαινο».

Ο Γενικός Γραμματεύς, κ. Χρήστος Ζερεφός, θα αναγνώσει την Έκθεση με θέμα «Το έργο της Ακαδημίας για το έτος 2022».

Συνεδρία υποδοχής του Επίτιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Προκόπιου Παυλόπουλου ως Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:00

 

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 θα μεταδοθεί ζωντανά η συνεδρία υποδοχής του κ. Προκόπιου Παυλόπουλου, τ. Προέδρου της Δημοκρατίας και Επίτιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην έδρα «Δημοσίου Δικαίου» στη Γ’ Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, ως Τακτικού Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Η Ομιλία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

Διοργάνωση Έκθεσης «Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης επιστρέφει στην Ακαδημία Αθηνών», 14 Δεκεμβρίου 2022 - 14 Μαρτίου 2023, Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική Αίθουσα

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022

Διοργάνωση Έκθεσης

«Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης επιστρέφει στην Ακαδημία Αθηνών»

14 Δεκεμβρίου 2022 – 14 Μαρτίου 2023

Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως τακτικό μέλος της τον κ. Παύλο Σούρλα, Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  9 Δεκεμβρίου 2022

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως τακτικό μέλος της 

τον κ. Παύλο Σούρλα, 

Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ

 

Πλήρωση μίας θέσης Ερευνητή Β’ Βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

H Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι με την υπ’αριθμ. 148900/Ζ2 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.3039/7.12.2022, τ. Γ΄, (Προκήρυξη με ΑΔΑ: ΨΟΟ946ΜΤΛΗ-ΓΧΥ)

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  τ  α  ι

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, Πέμπτη 15/12/2022, Ακαδημία Αθηνών, ώρα 17.30

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ,

Πέμπτη 15/12/2022, Ακαδημία Αθηνών, ώρα 17.30

 

3134η Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 8η Δεκεμβρίου 2022, ώρα 11:00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού  Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής του κ. Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, στην έδρα με τίτλο «Γλωσσολογία-Διαλεκτολογία» (Αρ. ΦΕΚ 3023/ Τεύχος Γ΄/5. 12.2022).

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ’ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

H Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι με την υπ’αριθμ. 477853/Ζ2 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.1085/9.5.2022, τ. Γ΄, (Προκήρυξη με ΑΔΑ: ΩΤ0546ΜΤΛΗ-ΟΦΦ)

 

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  τ  α  ι

 

Με επιτυχία διεξήχθη το Climathon Volos το οποίο διοργανώθηκε στις 5-6 Νοεμβρίου 2022 στo Δημαρχείο του Βόλου

 

Επισυνάπτεται δελτίο τύπου για το Climathon Volos το οποίο διοργανώθηκε στις 5-6 Νοεμβρίου 2022 στo Δημαρχείο του Βόλου.

 

Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή κ. Peter John Barnes ως Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών, Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:00

 

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 θα μεταδοθεί ζωντανά η συνεδρία υποδοχής του κ. Peter John Barnes, Καθηγητή Πνευμονολογίας στο Imperial College του Λονδίνου, ως Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή κ. Γεωργίου Β. Γιαννάκη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00

 

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17.00 θα μεταδοθεί ζωντανά η συνεδρία υποδοχής του κ. Γεωργίου Β. Γιαννάκη, Καθηγητή στην Προεδρική Έδρα McNight στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Μινεσότα (ΗΠΑ), ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως Αντιπρόεδρό της για το έτος 2023 τον Καθηγητή κ. Σταμάτιο Κριμιζή

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,   2  Δεκεμβρίου 2022

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως Αντιπρόεδρό της για το έτος 2023

τον Καθηγητή κ. Σταμάτιο Κριμιζή

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως Τακτικό Μέλος της τον Εμμανουήλ Φλωράτο Ομότιμο Καθηγητή Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως Τακτικό Μέλος της

τον Εμμανουήλ Φλωράτο

Ομότιμο Καθηγητή Φυσικής του  Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: «Ὁ Σωκράτης καὶ ἡ χώρα τῆς Γουρνοπούλας: Ἡ ἐγκαταλειφθεῖσα οὐτοπία τῆς πλατωνικῆς Πολιτείας (Β 369a-372e)» (Νίκος Χαραλαμπόπουλος, 7/12/2022)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Σας προσκαλεί στο πλαίσιο του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας

στη διαδικτυακή διάλεξη που θα διεξαχθεί

Ημερίδα «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ», Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ

 

Φιλοξενία εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου του Καθηγητή Γ.Α. Γιαννόπουλου, αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στις 6.30 μ.μ.

 

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στις 6.30 μ.μ. στην Ανατολική αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών, ο Καθηγητής κ. Γ. Α. Γιαννόπουλος, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, παρουσιάζει τα δύο τελευταία βιβλία του, με τίτλο «Μεταφέροντας…» και «Μία ώρα δρόμος» (Εκδόσεις Επίκεντρο). Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι κ.κ.:

«Μονοπάτια κατανόησης», 1η Δεκεμβρίου 2022, Ώρα 19.00, Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Ακαδημαϊκού κ. Αθανασίου Φωκά

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  28 Νοεμβρίου 2022

 

“Μονοπάτια κατανόησης”

Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου

του Ακαδημαϊκού κ. Αθανασίου Φωκά

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως τακτικό μέλος της τον Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέα Καραμάνο

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα,  25 Νοεμβρίου 2022

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως τακτικό μέλος της

τον Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

κ. Ανδρέα Καραμάνο

 

25η Ετήσια Απονομή του LONDON HELLENIC PRIZE, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:00

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

25η ΕΤΗΣΙΑ
ΑΠΟΝΟΜΗ TOY LONDON HELLENIC PRIZE

ΔΕΥΤΕΡΑ, 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΕΓΚΑΚΟΣ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ 25η ΕΤΗΣΙΑ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ LONDON HELLENIC PRIZE

Εκδήλωση παρουσίασης αυτοβιογραφίας του Ακαδημαϊκού κ. Χαράλαμπου Μ. Μουτσόπουλου, Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 19:00

 

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών η εκδήλωση παρουσίασης της αυτοβιογραφίας του Ακαδημαϊκού κ. Χαράλαμπου Μ. Μουτσόπουλου με τίτλο “Passion for Excellence. My Lifelong Journey into Medicine and Public Service”, Εκδόσεις Springer Biographies 2022.

 

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν οι εξής:

Συντονιστής:

Τελετή υποδοχής του ακαδημαϊκού κ. Λεωνίδα Καβάκου, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, ώρα 19:00

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

ΤΡΙΤΗ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00

ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΒΑΚΟΥ

Global Innovation Summit 2022, Εναρκτήρια Συνεδρία, 15 Νοεμβρίου 2022

 

Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών η εναρκτήρια συνεδρία του Global Innovation Summit 2022 (14-16 Νοεμβρίου 2022). Παρατίθεται κατωτέρω το πρόγραμμα της συνεδρίας:

 

Day 2 | Tuesday, November 15, 2022

Athens, Greece

Academy of Athens

 

09:00 Arrival of Guests

[2.1]

09:30 Welcome

(05 min)

 

Διεθνές συνέδριο με τίτλο The “Future of the Past”: Why Classical Studies still matter [Το «Μέλλον του Παρελθόντος»: Η σημασία των Κλασικών Σπουδών σήμερα]

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

The "Future of the Past": Why Classical Studies Still Matter
προς τιμήν του Ακαδημαϊκού Ν. Κονομή

Η Ακαδημία Αθηνών σας προσκαλεί στο διεθνές συνέδριο
που διοργανώνει σε συνεργασία με την Ακαδημία της
Χαϊδελβέργης και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
για το μέλλον των Κλασικών Σπουδών.

Απόφαση Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, 14 Νοεμβρίου 2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Α. Δημοσιεύεται η Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρίαση 10ης Νοεμβρίου 2022/θέμα 3ο)

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως αντεπιστέλλον μέλος της τον Καθηγητή Δομικής Μηχανικής κ. Alberto Carpinteri

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

 

Αθήνα,  25 Οκτωβρίου 2022

 

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως αντεπιστέλλον μέλος της

τον Καθηγητή Δομικής Μηχανικής κ. Alberto Carpinteri

 

3130η Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού  Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής του κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών,  στην ἐδρα με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο (Διοικητικό Δίκαιο-Συνταγματικό Δίκαιο)» (Αρ. ΦΕΚ. 2793/Τεύχος Γ΄/7. 11.2022).

Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό, Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18.30

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                    Αθήνα,  3 Νοεμβρίου 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

Ώρα 18.30

 

Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: «Αριστοτέλης: Συστηματοποίηση της Ανθρώπινης Σκέψης και Τεχνητή Νοημοσύνη» (Αντώνης Κάκας και Κυριάκος Δημητρίου, 2/11/2022)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Σας προσκαλεί στο πλαίσιο του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας

στη διάλεξη του κ. Αντώνη Κάκα, Καθηγητή Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανακοίνωση αποτελέσματος για την επιλογή δικηγόρου για άσκηση στην Ακαδημία Αθηνών

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2022

Ανακοίνωση αποτελέσματος για την επιλογή δικηγόρου για άσκηση στην Ακαδημία Αθηνών

 

"Πρασινίζοντας την πόλη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής" Η αστική χλωρίδα του Βόλου, άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, 5-6 Νοεμβρίου 2022, Βόλος

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 20/10/2022

 

"Πρασινίζοντας την πόλη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"

Η αστική χλωρίδα του Βόλου, άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως Τακτικό Μέλος της τον Ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ κ. Χριστόφορο Χαραλαμπάκη

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  21 Οκτωβρίου 2022

 

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως Τακτικό Μέλος της

τον Ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ

κ.  Χριστόφορο Χαραλαμπάκη

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως Τακτικό Μέλος της τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Επίτιμο Καθηγητή της Νομικής σχολής του ΕΚΠΑ κ. Προκόπιο Παυλόπουλο

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  13 Οκτωβρίου 2022

 

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως Τακτικό Μέλος της

τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και

Επίτιμο Καθηγητή της Νομικής σχολής του ΕΚΠΑ

κ.  Προκόπιο Παυλόπουλο

 

Πανηγυρική Συνεδρία Εορτασμού της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19:00

 

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19:00 θα μεταδοθεί ζωντανά η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον Εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τον Πανηγυρικό λόγο θα εκφωνήσει ο Ακαδημαϊκός κ. Μανόλης Κορρές με θέμα: «Οι αρχαιότητες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών θα τιμηθεί ο πεσών ήρωας του ’40 Συνταγματάρχης Μαρδοχαίος Φριζής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ DARIAH ΚΑΙ CLARIN (Didital Landscape)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ DARIAH ΚΑΙ CLARIN (Didital Landscape)» (αριθμός ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 7982)

 

Αλέξανδρος Νεχαμάς | Οι πλατωνικές σπουδές σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2022, 19:00

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19.00 θα φιλοξενηθεί στην Ακαδημία Αθηνών η συζήτηση που διοργανώνουν οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης με θέμα «Οι πλατωνικές σπουδές σήμερα» με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Ακαδημαϊκού κ. Αλέξανδρου Νεχαμά:

 

ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δοκίμια για τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη

 

(Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2022)

 

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν οι:

Παύλος Κόντος, καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κορνήλιου Καστοριάδη διοργανώνει ημερίδα την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022, 17:00-21:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κορνήλιου Καστοριάδη

διοργανώνει ημερίδα την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022, 17:00-21:00

Συνεδρία υποδοχής του Καθηγητή κ. Ευάγγελου Γραγουδά ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών (18 Οκτωβρίου 2022)

 

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19.00 θα μεταδοθεί ζωντανά η συνεδρία υποδοχής του κ. Ευάγγελου Γραγουδά, διακεκριμένου Καθηγητή Οφθαλμολογίας στην έδρα Charles Edward Whitten της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard, ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της συνεδρίας.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο : "Δακτυλογράφηση σε ηλεκτρονική μορφή πολυτονικού κειμένου του Αθην. Κώδικος 8 Μ. Μαλαξού"

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο : «Δακτυλογράφηση σε ηλεκτρονική μορφή πολυτονικού κειμένου του Αθην. Κώδικος 8 Μ. Μαλαξού σε word (απολύτως πιστή, επιμελής) κειμένου κώδικος που φυλάσσεται στο ΚΕΙΕΔ και αποτελείται από 426 folia  recto-verso.».

Επισυνάπτεται η αναλυτική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Η μέθοδος Ενοποιημένου Μετασχηματισμού για την επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (200/984)» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ερευνητή κ. Κ. Καλημέρη, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Μία (1) θέση με συγκεκριμένο αντικείμενο.

3123η Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, ώρα 11:00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού  Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής του κ. Λεωνίδα Καβάκου, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών στην ἐδρα της «Μουσικής» (Αρ. ΦΕΚ. 2302/Τεύχος Γ'/15.9.2022).

 

Νέο Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος στην Ακαδημία Αθηνών

Ανακοινώνεται η απόφαση για την τροποποίηση του από 19.02.2020 Σχέδιου Αποτροπής Καπνίσματος στην Ακαδημία Αθηνών, λόγω αποχώρησης υπαλλήλων και της κατάρτισης νέου σχέδιου για την αποτροπή του καπνίσματος στην Ακαδημία Αθηνών και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, στα κτήρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Αθηνών (στο εξής Ακαδημία).

Επισυνάπτεται η απόφαση.

Τιμητική εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών για τον εορτασμό της εκατοστής γενεθλίου ημερομηνίας του Ακαδημαϊκού κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΟΜΗ

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, στην Αίθουσα τελετών του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό της εκατοστής γενεθλίου ημερομηνίας του Ακαδημαϊκού κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΟΜΗ.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του  Πρόεδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αντωνίου Ρεγκάκου και του Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας Αθηνών κ. Χρήστου Ζερεφού.

Εκδήλωση με αφορμή την έκδοση βιβλίου: Κωνσταντίνος Σβολόπουλος ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Επιλογή 2003-2012, Εκδόσεις Εστία, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Η Ακαδημία Αθηνών θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με αφορμή την έκδοση βιβλίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Λόγοι από το βήμα της Ακαδημίας Αθηνών, Επιλογή 2003-2012, Εκδόσεις Εστία, στις 5 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Athens Democracy Forum 2022, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 φιλοξενούνται στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών οι εργασίες της τρίτης ημέρας διεξαγωγής του 10ου Συνεδρίου Athens Democracy Forum 2022.  

Επισυνάπτεται το σχετικό πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Ακαδημία Αθηνών, για δώδεκα (12) μήνες, να υποβάλουν την αίτηση του Παραρτήματος, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών, δηλαδή έως και τις 10 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην αναλυτική πρόσκληση, η οποία δίνεται παρακάτω.

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα “Σπείρες και Ράβδοι στους γαλαξίες”

Το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΑΕΜ), διοργανώνει την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022, επιστημονική ημερίδα με θέμα: “Σπείρες και Ράβδοι στους γαλαξίες”, στην Ανατολική αίθουσα του κεντρικού κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28, 10679 Αθήνα).

 

Ιστοσελίδα της εκδήλωσης: http://astro.academyofathens.gr/

 

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα "ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ηλεκτρισμός - Φυσικό αέριο - Υδρογόνο", Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ακαδημία Αθηνών διοργανώνει Ημερίδα με θέμα "ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ηλεκτρισμός - Φυσικό αέριο - Υδρογόνο", την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αμφιθέατρο Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στην Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.

Η τελετή θα μεταδοθεί διαδικτυακά από τον ιστότοπο:

Έκτακτη Πανηγυρική Συνεδρία για την Απονομή του Διεθνούς Βραβείου Lord Byron, για το έτος 2022, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ακαδημία Αθηνών θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Πανηγυρική Συνεδρία για την Απονομή του Διεθνούς Βραβείου Lord Byron, για το έτος 2022, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσδιορισμός των αγρο-μετεωρολογικών παραμέτρων για την περιοχή της Μεσσηνίας με έμφαση στην καλλιέργεια των ελαιόδεντρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσδιορισμός των αγρο-μετεωρολογικών παραμέτρων για την περιοχή της Μεσσηνίας με έμφαση στην καλλιέργεια των ελαιόδεντρων

 

Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: «Plato and the Art of Mockery» ( Pierre Destrée, 21/9/2022)

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Σας εύχεται καλή ακαδημαϊκή χρονιά και σας προσκαλεί

στο πλαίσιο του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας

στη διάλεξη του κ. Pierre Destrée, Καθηγητή Φιλοσοφίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν (UCLouvain),

με θέμα: «Plato and the Art of Mockery».

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του έργου «Κλεάνθους Αποσπάσματα, Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (200/993)

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο : Υφολογική ομογενοποίηση, έλεγχος των μεταφράσεων των αρχαίων ελληνικών και λατινικών αποσπασμάτων, έλεγχος των εκδόσεων των πηγών και φιλολογικός έλεγχος των σχολίων.

 

Τίτλος Έργου: «Κλεάνθους Αποσπάσματα, Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδικός έργου 200/993)

 

Υπεύθυνος Έργου: Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, Ερευνήτρια Α’και Διευθύνουσα του ΚΕΕΦ της Ακαδημίας Αθηνών