Ανακοινώσεις

Ετήσιο Ερευνητικό Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας: Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου, 5-7 μ.μ.

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου του (Ancient Greek Literature and the Foreign), διοργανώνει διάλεξη με θέμα:

Barbarian, Foreign and Athenian Identities in Aristophanes' Acharnians
(Βαρβαρικές, ξένες και αθηναϊκές ταυτότητες στους Αχαρνείς του Αριστοφάνη)

Ομιλήτρια η κυρία Edith Hall, Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, King's College London

την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου, 5-7 μ.μ. στο Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28), Ανατολική αίθουσα.

«Αντίποινα στην κατεχόμενη Ελλάδα από την οπτική των γερμανικών στρατιωτικών αρχείων»: Σεμινάριο ΚΕΙΝΕ, Ακαδημίας Αθηνών. Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, 6 μ.μ.

 

Το Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού  της  Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Αντίποινα στην κατεχόμενη Ελλάδα από την οπτική των γερμανικών στρατιωτικών αρχείων» και ομιλητή τον Δημήτρη Αποστολόπουλο, Κύριο Ερευνητή, ΚΕΙΝΕ Ακαδημίας Αθηνών.

Συζητητές: Νίκος Παπαναστασίου, Λέκτορας Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και Δέσποινα-Γεωργία  Κωνσταντινάκου, Διδάσκουσα Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΡΙΤΗ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 7 μ.μ.

 Κατά την πρώτη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών του 2019 θα πραγματοποιηθεί  η εγκατάσταση του νέου Προέδρου για το έτος 2019 κ. Στεφάνου Δ. Ημέλλου και της Αντιπροέδρου κυρίας Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα. Ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Αντώνιος Ν. Κουνάδης θα μιλήσει με θέμα «Η καταγωγή της ελληνικής γλώσσης: προφορικής και γραπτής».
 Θα ακολουθήσει ομιλία του νέου Προέδρου κ. Στεφάνου Δ. Ημέλλου με θέμα: «Παράδοση και δημοτικό τραγούδι». Η τελετή Εγκατάστασης θα γίνει την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019, ώρα 7 μ.μ. στην Ακαδημία Αθηνών.
Πέρας προσελεύσεως 6.45 μ.μ.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα «Ψηφιοποίηση – επεξεργασία αναλογικού ηχητικού λαογραφικού υλικού» (κωδ. 200/912)

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Ψηφιοποίηση – επεξεργασία αναλογικού ηχητικού λαογραφικού υλικού» (κωδ. 200/912) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ε. Καραμανέ, Διευθύνοντα το Κ.Ε.Ε.Λ. της Ακαδημίας Αθηνών, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου στην υποψήφια συνεργάτιδα κα Αθηνά Κουκή.

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δύο ακινήτων

H AKAΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Noμικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με έδρα την Αθήνα (Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679) διακηρύσσει:

Τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης: 1) του με αριθμό δώδεκα (12) διαμερίσματος του έκτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας  95,48 τ.μ. και μιας αποθήκης του υπογείου 2,00 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00 €) ευρώ μηνιαίως για χρήση επαγγελματικής στέγης και το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) μηνιαίως για χρήση κατοικίας  και 2) του με αριθμό δεκατρία (13) διαμερίσματος του έκτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 55,79 τ.μ. και μιας αποθήκης του υπογείου, επιφανείας 2,00 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00 €) ευρώ μηνιαίως για χρήση επαγγελματικής στέγης και το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) μηνιαίως για χρήση κατοικίας.

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών 

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:
1. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Απεικόνιση» με τριετή θητεία.(κωδ. Θ1)
2. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ανάλυση» με τριετή θητεία (Κωδ. Θ2)

Διαλέξεις του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας για την συμπλήρωση 100 Χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης

Το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών, συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU) με μία σειρά εννέα ομιλιών για το ευρύ κοινό που θα λάβουν χώρα στην ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας (Πανεπιστημίου 28) εντός του 2019. 

Απεβίωσε ο Ακαδημαϊκός Θεόδωρος Αντωνίου.

 

Απεβίωσε στις 26.12.2018 ο Ακαδημαϊκός Θεόδωρος Αντωνίου.

Πολιτική τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11 π.μ. στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ακολουθεί συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του μεταστάντος Ακαδημαϊκού.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα «Αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος ΝΕΟΔΗΜΙΑ» (κωδ. 200/913)

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος ΝΕΟΔΗΜΙΑ» (κωδ. 200/913) με επιστημονική υπεύθυνη την κα Αναστασία Χριστοφίδου, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στον υποψήφιο συνεργάτη κ. Φράγκο Γεώργιο.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, του τέλους του έτους, κατά την οποία απονέμονται τιμητικές διακρίσεις, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 6 μ.μ. Πέρας προσελεύσεως  5.45’μ.μ.

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών»

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό «για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών» με σφραγισμένες προσφορές.

 

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα «Κλεάνθους Αποσπάσματα, Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/878)

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Κλεάνθους Αποσπάσματα, Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/878) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Ε. Μουτσόπουλο, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στην υποψήφια συνεργάτιδα κα Έλλη Κατσαρού.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την 4 η Ιανουαρίου 2019. 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα «Εκφάνσεις του Καιρού και του Καιρικού στον φιλοσοφικό στοχασμό» (κωδ. 200/906)

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Εκφάνσεις του Καιρού και του Καιρικού στον φιλοσοφικό στοχασμό» (κωδ. 200/906) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Ε. Μουτσόπουλο, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στις υποψήφιες συνεργάτιδες κα Ζωή Κοτσίρα και κα Βασιλική Παππά.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την 4 η Ιανουαρίου 2019. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 2019

Η προκήρυξη των νέων βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών, για το έτος 2019, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας περί τα μέσα Ιανουαρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

Η Ακαδημία έχει την αποκλειστική κυριότητα  ενός οικοπέδου επιφανείας 203,63 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης αριθ.28 στον Πειραιά (κληροδότημα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ).  

Σύμφωνα με την από 13.11.2018 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών αρχίζει η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση του ως άνω αναφερόμενου οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 4084/2008 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019-ΩΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

Η κυρία Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα εξελέγη Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών εξέλεξε σήμερα, ως Αντιπρόεδρό της, για το έτος 2019, την κυρία Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα, η οποία θα είναι Πρόεδρος για το έτος 2020. Για το έτος 2019 Πρόεδρος της Ακαδημίας, θα είναι ο σημερινός Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Ήμελλος. Ακολουθεί συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα της εκλεγείσης Αντιπροέδρου.

"Το Αιγαίο στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με αφετηρία τα Βρετανικά Αρχεία", Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού: Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Η κυρία  Μαρία  Σπηλιωτοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου  Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, είναι  ομιλήτρια  στο  Σεμινάριο του  Κέντρου, με θέμα : «Το Αιγαίο  στο  Β’ Παγκόσμιο  Πόλεμο  με  αφετηρία  τα  Βρετανικά Αρχεία».

Ετήσιο Ερευνητικό Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας: Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

«Equality and kleros : Distributing Lands to New Settlers in Archaic Greece and Encounters with non - Greeks» είναι το θέμα ομιλίας του Καθηγητή κ. I. Malkin, κατά τη διάρκεια του ετήσιου ερευνητικού σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών.

"Η Συμβολή της Επιστήμης των Υπολογιστών στη Ρομποτική και τη Βιοϊατρική", υποδοχή της κυρίας Λυδίας Καβράκη

Κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίας της ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών, την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του νέου Αντεπιστέλλοντος Mέλους της, κυρίας Λυδίας Καβράκη, Καθηγήτριας της επιστήμης των υπολογιστών και της εμβιομηχανικής του Πανεπιστημίου Rice.

«Η Ποιότητα Διακυβέρνησης και οι επιδόσεις του Δημόσιου Τομέα», υποδοχή κ. Β. Ράπανου, Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 7μ.μ.

Κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίας της Ακαδημίας Αθηνών, την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 7μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του νέου Ακαδημαϊκού, ομότιμου Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βασιλείου Ράπανου.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα "Αντίστροφα Προβλήματα και Ιατρική Απεικόνιση" (κωδ. 200/905)

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Αντίστροφα Προβλήματα και Ιατρική Απεικόνιση» (κωδ. 200/905), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Αθ. Φωκά, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στον υποψήφιο συνεργάτη κ. Ανδρέα Λογοθέτη.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την 29 η Νοεμβρίου 2018. 

 

«Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Δίκαιο: Τομές, συνέχειες και προεκτάσεις στη σύγχρονη νομική πραγματικότητα». Ημερίδα Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, 28 Νοεμβρίου 2018

Το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει με την επιστημονική συνεργασία της κ. Ελευθερίας Παπαγιάννη, Καθηγήτριας Ιστορίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τη Β’ Ημερίδα με θέμα: Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Δίκαιο Τομές, συνέχειες και προεκτάσεις στη σύγχρονη νομική πραγματικότητα.

3.024η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11.00

Επιστημονική ανακοίνωση: «Τρόποι συμπεριφοράς και χαρακτήρες των αρχαίων Ελλήνων στην καθημερινή τους επικοινωνία»

 από τον ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως Ιδιωτικού Δικαίου για την ανάθεση έργου «Ψηφιοποίηση-επεξεργασία αναλογικού ηχητικού λαογραφικού υλικού»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με απόφαση της από 10 Οκτωβρίου 2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ψηφιοποίηση-επεξεργασία αναλογικού ηχητικού λαογραφικού υλικού»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως Ιδιωτικού Δικαίου για την ανάθεση έργου «Εκφάνσεις του Καιρού και του Καιρικού στον φιλοσοφικό στοχασμό»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με απόφαση της από 3 Μαΐου 2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Εκφάνσεις του Καιρού και του Καιρικού στον φιλοσοφικό στοχασμό» (κωδ. 200/906)

"ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ": Ημερίδα, Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: Έρευνα στον Τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα, την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, ώρα 9 π.μ. στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, οδός Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα.

Σκοπός της Ημερίδας είναι:

(i) Η συνολική ανασκόπηση της επιστημονικής και διεπιστημονικής έρευνας και προοπτικών στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα.

(ii) Η ανάδειξη υπαρχουσών περιοχών αιχμής στην επιστημονική έρευνα και στην τεχνολογία και ερευνητικών έργων γενικότερης αποδοχής και σημασίας στην παραγωγή, χρήση, εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας, καθώς και

Εκλογή του καθηγητή κ. Φίλιππου Τσίχλη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας εξ Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού

Η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών εξέλεξε στις 15 Νοεμβρίου 2018 τον καθηγητή κ. Φίλιππο Τσίχλη, αντεπιστέλλον μέλος της εξ Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού, στον κλάδο της «Ιατρικής» , σε αναγνώριση της πρωτοτύπου και πρωτοποριακής συνεισφοράς του στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών καρκινογένεσης και μέσω αυτών στην ανάπτυξη στοχευουσών θεραπευτικών παρεμβάσεων.

 Ακολουθεί συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Φίλιππου Τσίχλη:

«Διαπολιτισμικές σχέσεις και βαρβαρικό ρεπερτόριο στη Μεσόγειο της κλασικής εποχής». Ερευνητικό σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

«Διαπολιτισμικές σχέσεις και βαρβαρικό ρεπερτόριο στη Μεσόγειο της κλασικής εποχής» είναι το θέμα του ερευνητικού σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών με ομιλητή τον επίκουρο Καθηγητή κ. Κ.Βλασόπουλο.

«Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες». Νέα έκδοση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

«Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες» είναι ο τίτλος της νέας έκδοσης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΕΕΛ) της Ακαδημίας Αθηνών που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 7-9 μ.μ. στο μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών

«Hector the Barbarian?»: Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 5-7μ.μ.

«Hector the Barbarian?» είναι το θέμα του ετήσιου ερευνητικού σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών με ομιλητή τον Καθηγητή κ. L. Battezzato.

«Ιόνιο Κράτος: τελικά συμπεράσματα της έρευνας για τους θεσμούς και τη διοικητική δομή κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας»: Σεμινάριο ΚΕΙΝΕ, Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

 

Το  Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (KEINE) της Ακαδημίας Αθηνών, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα

«Ιόνιο Κράτος: τελικά συμπεράσματα της έρευνας για τους θεσμούς και τη διοικητική δομή κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας».

Ομιλήτρια: Η κυρία Κατερίνα Π. Μπρέγιαννη, Διευθύντρια Ερευνών ΚΕΙΝΕ Ακαδημίας Αθηνών

Συζητητής: Ο κ. Νικόλαος Καραπιδάκης, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

3.023η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11.00

«Η Οικουμενικότητα του Ελληνικού Αλφαβήτου στις Επιστήμες». Επιστημονική ανακοίνωση από τον ακαδημαϊκό κ. Εμμανουήλ Γδούτο 

«PARTHENOS returns to Athens»: Ημερίδα, Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

 

Το Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, οργανώνει ημερίδα για την προβολή του έργου του προγράμματος «PARTHENOS», με τη συμμετοχή όλων των συνεργατών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018, ώρα 9.30 π.μ. – 5.30 μ.μ. στην ανατολική αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.

Ημερίδα του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Αμύνης για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

 

Το Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και ο Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Αμύνης διοργανώνουν Ημερίδα για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Θέμα της Ημερίδας η Ιστορική και Γεωστρατηγική σημασία της Ελληνικής συμμετοχής στον «Μεγάλο Πόλεμο».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9.30 π. μ. στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών Πανεπιστημίου 28.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) έδρας αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας από Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού

Με απόφαση της Ολομελείας της 1ης  Νοεμβρίου 2018, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 22 όπως αυτό αντικατεστάθη με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) και 23 του Οργανισμού και 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας προκηρύσσομε την πλήρωση μιας (1) έδρας αντεπιστέλλοντος  μέλους της Ακαδημίας Αθηνών από Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού στον κλάδο   «Νευροβιολογία/Βιολογία της Γήρανσης»,  

 

 

 

 

                 

Συμφωνία συνεργασίας της Ακαδημίας Αθηνών και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για την παραχώρηση του πληροφορικού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΙΡΙΔΑ

 

Στις 6 Νοεμβρίου 2018 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και της Ακαδημίας Αθηνών, για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ». Η συμφωνία υπεγράφη από τον Υπαρχηγό του Επιτελείου Υποπτέραρχο (Ι) Συμεών-Χαράλαμπο Ψιμούλη και τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών Ακαδημαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη. Η λειτουργία του συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

3.022α Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11.00

1. Αναγγελία του θανάτου του ξένου εταίρου Prosper Weil.

2. Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας αντεπιστέλλοντος μέλους από Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού στον κλάδο «Νευροβιολογία/Βιολογία της Γήρανσης».

«H οικουμενικότητα του Ελληνικού Αλφαβήτου στις Επιστήμες»: Επιστημονική ανακοίνωση του Ακαδημαϊκού κ. Εμμανουήλ Γδούτου, Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11 π.μ.

 

Την Πέμπτη, 15  Νοεμβρίου 2018,  ώρα 11 π.μ.  κατά την διάρκεια δημόσιας συνεδρίας της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών ο Ακαδημαϊκός κ. Εμμανουήλ Γδούτος θα παρουσιάσει επιστημονική ανακοίνωση,  με  θέμα:  «H οικουμενικότητα του  Ελληνικού  Αλφαβήτου στις  Επιστήμες

Διάρκεια ομιλίας  40΄

Είσοδος ελεύθερη.

Εκδήλωση για την επέτειο των 170 ετών από τη γέννηση του Γεωργίου Χατζηδάκι, Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, ώρα 6.30μ.μ.

 

Με τη συμμετοχή της Ακαδημίας Αθηνών και του ιστορικού σωματείου Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκάδι» θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την επέτειο των 170 ετών από τη γέννηση του πατέρα της ελληνικής γλωσσολογίας Γεωργίου Χατζηδάκι, τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018, ώρα 6.30 μ.μ στην Ανατολική Αίθουσα Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (κωδ. πρ. 200/914)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 29.06.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κλεάνθους Αποσπάσματα. Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/914) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό, κ. Ε. Μουτσόπουλο, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (κωδ. πρ. 200/905)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 10 Οκτωβρίου 2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αντίστροφα Προβλήματα και Ιατρική Απεικόνιση» (κωδ. 200/905), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Α. Φωκά, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
 
Μία (1) θέση με συγκεκριμένο αντικείμενο.
 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση νέου Τριδιάστατου Αλγόριθμου Ανακατασκευή Ιατρικής Εικόνας PET»

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση νέου Τριδιάστατου Αλγόριθμου Ανακατασκευή Ιατρικής Εικόνας PET» (κωδ. 200/907).
 

Έκτακτη Πανηγυρική Συνεδρία προς τιμήν της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ακαδημία Αθηνών θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, και ώρα 18.00, Έκτακτη Πανηγυρική Συνεδρία προς τιμήν της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, η οποία εορτάζει τη συμπλήρωση 190 ετών από την ίδρυσή της. 

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις.

3.017η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018, ώρα 11.15

1. Αναγγελία του θανάτου του Γρηγορίου Σκαλκέα

Ομιλία για τον βίο και το έργο του εκλιπόντος από τον Πρόεδρο κ. Αντώνιο Κουνάδη (15΄)

2. Αναγγελία της δημοσίευσης των Προεδρικών Διαταγμάτων περί κυρώσεως της εκλογής των ακολούθων νέων μελών:

"Η συμβολή του Έπους του 1940-41 και τα ακραία φαινόμενα των χειμώνων στην έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου": Ομιλία του Ακαδημαϊκού κ. Χρ. Ζερεφού κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον Εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, θα μιλήσει ο Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός με θέμα «Η συμβολή του Έπους του 1940-41 και τα ακραία φαινόμενα των χειμώνων στην έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου».

Η Συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στην Ακαδημία Αθηνών την Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 7 μ.μ.

Πέρας προσελεύσεως: 18.45

"Το Κράτος Ρυθμιστής: Μεταμόρφωση ή Παρακμή του Κράτους": Υποδοχή του ξένου εταίρου κ. Yves Gaudemet, Καθηγητού Δημοσίου Δικαίου, Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ.

L’État Régulateur: Métamorphose ou déclin de l’État

Το Κράτος Ρυθμιστής: Μεταμόρφωση ή Παρακμή του Κράτους

 

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του ξένου εταίρου, κ. Yves Gaudemet, Καθηγητού Δημοσίου Δικαίου.

Οι Ατρείδες της τραγωδίας και η εθνοκεντρική ρητορική (τους): οι περιπέτειες του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού, Σεμινάριο ΚΕΕΛΓ, Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

 

Την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00, στο πλαίσιο του μηνιαίου Σεμιναρίου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών ομιλία της Ερευνήτριας του Κέντρου, Έφης Παπαδόδημα, με θέμα:

 

Οι Ατρείδες της τραγωδίας και η εθνοκεντρική ρητορική (τους): οι περιπέτειες του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού

 

"Christology and the Doctrine of Creation", ομιλία του Dr. Rowan Williams, Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, 7.00 μ.μ.

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του ξένου εταίρου Dr. Rowan Williams, τέως Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας, ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παραγωγής εκδόσεων

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου παραγωγής

Α. Του Τόμου Πόλεις και εξουσία στο ύστερο Βυζάντιο, 13ος-15ος αι. (επιστημονική επιμέλεια: Αν. Κοντογιαννοπούλου, Κέντρο Ερεύνης Μεσαιωνικού & Νέου Ελληνισμού - ΚΕΜΝΕ),

Β. Του Τόμου Kοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή, 13ος-15ος αι. (επιστημονική επιμέλεια: Κ. Ε. Λαμπρινός, Κέντρο Ερεύνης Μεσαιωνικού & Νέου Ελληνισμού - ΚΕΜΝΕ),

Γ. Του Τόμου Επετηρίδα τόμος 49ος έτους 2019, Κέντρο Ερεύνης  Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου -  ΚΕΙΕΔ,

Δ. Του Τόμου «Αρχαίο δράμα και λαϊκή ηθική», Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής & Λατινικής Γραμματείας - ΚΕΕΛΓ    

Προκήρυξη 6 θέσεων Ερευνητών Β' βαθμίδας του ΚΕΕΛ της Ακαδημίας Αθηνών

Προκήρυξη για την πλήρωση έξι θέσεων ερευνητικού προσωπικού Β’ βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στη διαδρομή:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΑΛΟ46Ψ8ΝΣ-ΥΓ8.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας.

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.

 

Επικήδειος λόγος του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αντωνίου Κουνάδη για τον εκλιπόντα ακαδημαϊκό Γρηγόριο Σκαλκέα

Αγ. Διονύσιος 29/8/2018
(Εξόδιος ακολουθία Γρηγορίου Σκαλκέα Καθηγητού Ομ., Ακαδημαϊκού, Προέδρου ΙΙΒΕΑΑ)

100 Χρόνια Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών: «Από την επιτόπια έρευνα στο αρχείο: τα λαογραφικά και εθνολογικά αρχεία ως πόλοι έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού», Διεθνές συνέδριο, 14-16 Σεπτεμβρίου 2018

To Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών οργανώνει Διεθνές Συνέδριο με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του (1918-2018) με θέμα:

«Du terrain à l’archive : les archives de folklore et d’ethnologie en tant que pôles de recherche, d’éducation et de culture» - «Από την επιτόπια έρευνα στο αρχείο: τα λαογραφικά και εθνολογικά αρχεία ως πόλοι έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού», XXXI Συνέδριο του Δικτύου FER-EURETHNO του Συμβουλίου της Ευρώπης, 1ο Συνέδριο της Γαλλόφωνης Ομάδας Εργασίας της Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF)

Ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, 14-16 Σεπτεμβρίου 2018 (Έναρξη: Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, ώρα 9.00).

Στο Συνέδριο, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Λαογραφικού Αρχείου (τώρα Κέντρου Λαογραφίας) της Ακαδημίας Αθηνών, θα επιχειρηθεί συγκριτική και κριτική προσέγγιση των μεθόδων και των πρακτικών συλλογής του λαογραφικού υλικού και των επιτοπίων εθνογραφικών-εθνολογικών ερευνών στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 19ο αιώνα έως τις ημέρες μας, όπως και των πρακτικών αρχειοθέτησης του συναφούς υλικού (που έχει αποθησαυριστεί σε χειρόγραφα, φωτογραφίες, ηχογραφήματα, κινηματογραφικές ταινίες, αντικείμενα).

Απεβίωσε ο Ακαδημαϊκός Γρηγόριος Σκαλκέας

Απεβίωσε στις 25 Αυγούστου o Ακαδημαϊκός Γρηγόριος Σκαλκέας.  Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη, 29 Αυγούστου, ώρα 12, μεσημέρι, από τον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, επί της οδού Σκουφά, Κολωνάκι.  Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών.