Ολομέλεια


Οι συνεδριάσεις της Ολομελείας είναι δημόσιες και ιδιαίτερες (μυστικές) Στις δημόσιες συνεδρίες γίνονται ανακοινώσεις. Ακολουθούν οι ιδιαίτερες συνεδρίες στις όποιες παρίστανται μόνον τα τακτικά μέλη.
Δημόσιες πανηγυρικές συνεδρίες ιδιαιτέρου χαρακτήρα γίνονται για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου και την παραμονή του νέου έτους. Στη συνεδρία αυτή απονέμονται τα βραβεία τα οποία έχουν προκηρυχθεί. Τα Αριστεία απονέμονται κατά τη συνεδρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.

Κατάλογος ακαδημαϊκών κατά αρχαιότητα