Ηλεκτρονικά δημοσιεύματα


Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα τα Πρακτικά (1926-2006) και τις Πραγματείες (1929-2006) της Ακαδημίας Αθηνών. Περιέχει επίσης, τις Βιβλιογραφίες E. Legrand, Δ. Γκίνη- Β. Μέξα και Θ. Παπαδόπουλου και 166 εκδόσεις που αναφέρονται στις εν λόγω Βιβλιογραφίες.