Εκδόσεις της Επιτροπής Ερευνών


  τιμή (€)
1. Ο Αναλφαβητισμός στις χώρες της ΕΟΚ (1993) 5.00
2. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, Μελέτες για το Πολίτευμα και την ιδεολογία των Αθηναίων ( 1995) 8.00
3. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικά Συστήματα στις Χώρες-Μέλη της ΕΟΚ (1995) (εξαντλήθηκε)  
4. Η Ερευνητική Δραστηριότητα. Απολογισμός του Ερευνητικού Έργου της Επιτροπής από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερον. Επιμέλεια Γρηγορίου Γκιζέλη (διατίθεται δωρεάν).  
5. Η Δημόσια Διοίκηση μπροστά στην πρόκληση του 21ου αιώνα (1998) 16.50
6. ΝΙΚ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ, Ιστορία των Μαθηματικών από της σκοπιάς του Μαθηματικού. Αθήνα 2000 27.50
7. ΝΙΚ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ, Λόγοι απο του Βήματος της Ακαδημίας Αθηνών (και άλλες μονογραφίες). 24.00
8. ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ, Μυθολογικές και φιλοσοφικές σάτιρες στο ελληνικό προεπαναστατικό θέατρο (αρχές 19ου αι.). Κωμωδία του μήλου της έριδος. Επάνοδος, ήτοι Το φανάρι του Διογένους. Φιλολογική έκδοση. Αθήνα 2004 15.00
9. ΝΙΚ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ, Εισαγωγή στη Θεωρία των Παιγνίων. Αθήνα 2007 19.00