Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων


Αναπλ. Προϊσταμένη: 
Μαργαρίτα Νέλλα (210 3664 732)
email: margnella@academyofathens.gr

Συνεργάτης:
Ιωάννης Σκαρέντζος (210 3664 705)
email: iskarentzos@academyofathens.gr

Ευγενία-Iλιάνα Καμηλάρη, τηλ. 210 3664771
e-mail: vkamhlarh@academyofathens.gr

Σόλωνος 84, 106 80 Αθήνα
Τηλ: 210 3664 733
Fax: 210 3664 773
E-mail: typos@academyofathens.gr