Δημοπρασίες

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ενός οικοπέδου (χωρίς ασφαλτόστρωση) στα Άνω Πατήσια, επί των οδών Έβανς αριθ. 23, και Νεϊγύ, επιφανείας 217,10 τ.μ. (κληροδότημα ΦΙΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ).

Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Φίλωνος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός οικοπέδου (χωρίς ασφαλτόστρωση) στα Άνω Πατήσια, επί των οδών Έβανς αριθ. 23, και Νεϊγύ, επιφανείας 217,10 τ.μ.

Το μίσθωμα ορίζεται στα διακόσια είκοσι ευρώ (220,00€) μηνιαίως. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής. .......

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ