Δημοπρασίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

Η Ακαδημία έχει την αποκλειστική κυριότητα  ενός οικοπέδου επιφανείας 203,63 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης αριθ.28 στον Πειραιά (κληροδότημα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ).  

Σύμφωνα με την από 27.02.2018 Πράξη της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών αρχίζει η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση του ως άνω αναφερόμενου οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 4084/2008 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018-ΩΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή προσφορών για μακροχρόνια μίσθωση διαμερίσματος για χρήση κατοικίας

Το ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 4 και 58 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δέχεται προσφορές για τη μακροχρόνια μίσθωση με δεκαετή διάρκεια για χρήση κατοικίας ενός διαμερίσματος επιφανείας  144 τ.μ. που βρίσκεται στον τρίτο όροφο της κείμενης στην Αθήνα και επί της οδού Υψηλάντου αριθ. 43 πολυκατοικίας.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2018-ΩΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ