Δημοπρασίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 53,95 Τ.Μ., ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 189 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΜΑΝΟΥΣΗ)

Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Αντωνίου ΜΑΝΟΥΣΗ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση κατοικίας ενός διαμερίσματος του 4ου ορόφου, με δύο κύρια δωμάτια, χολ, λουτρό, κουζίνα και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, συνολικής επιφανείας 53,95 τ.μ.,  το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πραξιτέλους 189 στον Πειραιά.

Το μίσθωμα ορίζεται στα διακόσια ευρώ (200,00€) μηνιαίως. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα ισχύει για δύο χρόνια ενώ για τον τρίτο χρόνο θα αναπροσαρμοσθεί  ..............

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 654,46 Τ.Μ., ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΩΤ. ΜΑΤΡΑΓΚΑ).

Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Σωτηρίου ΜΑΤΡΑΓΚΑ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός οικοπέδου, συνολικής επιφανείας 654,46 τ.μ.,  το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Μαραθώνος και Καραϊσκάκη στην Παλλήνη Αττικής.

Το μίσθωμα ορίζεται στα τετρακόσια ευρώ (400,00€) μηνιαίως. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί  θα ισχύει για δύο χρόνια ενώ για τον τρίτο χρόνο θα αναπροσαρμοσθεί ............

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 73,82 Τ.Μ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ.1 ΚΑΙ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙΘ.97. (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ-ΝΟΥΑΡΟΥ).

Η Ακαδημία Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό  της, επαναπροκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκποίηση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας (γραφείο) που βρίσκεται στην πόλη της Αθήνας (στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου αριθ.1 και Αιόλου αριθ.97) και αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, της  διαθέτιδος  Ευθυμίας (Μιμίκας) χήρας Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου, το γένος Χαρίλαου Τσέκου, σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή και τους ειδικότερους όρους, όπως αυτοί καθορίσθηκαν με την από 03-10-2017 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών και την υπ’αριθμ. 5311/2015 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών: