Δημοπρασίες

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δύο ακινήτων

H AKAΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Noμικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με έδρα την Αθήνα (Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679) διακηρύσσει:

Τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης: 1) του με αριθμό δώδεκα (12) διαμερίσματος του έκτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας  95,48 τ.μ. και μιας αποθήκης του υπογείου 2,00 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00 €) ευρώ μηνιαίως για χρήση επαγγελματικής στέγης και το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) μηνιαίως για χρήση κατοικίας  και 2) του με αριθμό δεκατρία (13) διαμερίσματος του έκτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 55,79 τ.μ. και μιας αποθήκης του υπογείου, επιφανείας 2,00 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00 €) ευρώ μηνιαίως για χρήση επαγγελματικής στέγης και το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) μηνιαίως για χρήση κατοικίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής

Η Ακαδημία έχει την αποκλειστική κυριότητα  ενός οικοπέδου επιφανείας 203,63 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης αριθ.28 στον Πειραιά (κληροδότημα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ).  

Σύμφωνα με την από 13.11.2018 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών αρχίζει η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση του ως άνω αναφερόμενου οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 4084/2008 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019-ΩΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.