Δημοπρασίες

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής ενός οικοπέδου επιφανείας 203,63 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης αριθ.28 στον Πειραιά (κληροδότημα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ).

Η Ακαδημία έχει την αποκλειστική κυριότητα  ενός οικοπέδου επιφανείας 203,63 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης αριθ.28 στον Πειραιά (κληροδότημα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ).  

Σύμφωνα με την από 19.03.2019 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών αρχίζει η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση του ως άνω αναφερόμενου οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 4084/2008 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019-ΩΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ενός διαμερίσματος του έκτου ορόφου, επιφανείας 47,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών αριθ.116 (κληροδοτήματος Αικ. Κοκκίνου)

Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Αικ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος του έκτου ορόφου, επιφανείας 47,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών αριθ.116.  

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ενός επαγγελματικού κτιρίου υπογείου, ισογείου και τεσσάρων ορόφων, συνολικής επιφανείας 832,37 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών της Λ. Συγγρού με την οδό Δίπλα αριθ. 129 στο Δήμο Αθηναίων (κληροδότημα Δ. Λαμπαδαρίου)

Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Δ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση επαγγελματικής στέγης ενός επαγγελματικού κτιρίου υπογείου, ισογείου και τεσσάρων ορόφων, συνολικής επιφανείας 832,37 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών της Λ. Συγγρού με την οδό Δίπλα αριθ. 129 στο Δήμο Αθηναίων.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής ενός οικοπέδου εμβαδού 820τ.μ. που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 525 και Αγελάου στην Αγία Παρασκευή

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής ενός οικοπέδου εμβαδού 820τ.μ. που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 525 και Αγελάου στην Αγία Παρασκευή, μετά της κατοικίας που βρίσκεται μέσα σ’ αυτό (κληροδότημα Αριάδνης-Καρολίνας ΦΥΚΟΥΡΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑ

H AKAΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Noμικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με έδρα την Αθήνα (Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679)

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποίησης του ½ εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου το οποίο ευρίσκεται στον συνεταιρισμό «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στη θέση ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ στο Δήμο Ανθηδώνος στο Νομό Ευβοίας και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Πρόκειται για το υπ’ αριθμόν 17 οικόπεδο στο οικοδομικό τετράγωνο 135 και έχει συνολική επιφάνεια 1.045,00 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός ευρώ (21.161,00€)  για το ιδανικό μερίδιο εξ ½ της Ακαδημίας Αθηνών.

Χρόνος διενέργειας : εντός 20ημέρου από τη δεύτερη δημοσίευση, την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

Τόπος διενέργειας : έδρα Ακαδημίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-3664 703 και 210-3664 780 και στον ιστότοπο της Ακαδημίας www.academyofathens.gr.