Συνεδρίες

3.031η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.00

Αναγγελία της αποφάσεως περί προκηρύξεως μιας έδρας αντεπιστέλλοντος μέλους από Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρικές Επιστήμες – Εργαστηριακή Ανοσολογία», στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

3.030η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.00

1. Αναγγελία του θανάτου του Θεόδωρου Αντωνίου

2.  Αναγγελία της δημοσίευσης του Π.Δ. με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του καθηγητού κ. Φίλιππου Τσίχλη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας από Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, στον κλάδο της Ιατρικής στην Τάξη των Θετικών Επιστημών. 

3.024η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11.00

Επιστημονική ανακοίνωση: «Τρόποι συμπεριφοράς και χαρακτήρες των αρχαίων Ελλήνων στην καθημερινή τους επικοινωνία»

 από τον ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή

3.023η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11.00

«Η Οικουμενικότητα του Ελληνικού Αλφαβήτου στις Επιστήμες». Επιστημονική ανακοίνωση από τον ακαδημαϊκό κ. Εμμανουήλ Γδούτο 

3.022α Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11.00

1. Αναγγελία του θανάτου του ξένου εταίρου Prosper Weil.

2. Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας αντεπιστέλλοντος μέλους από Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού στον κλάδο «Νευροβιολογία/Βιολογία της Γήρανσης».