Συνεδρίες

3.024η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11.00

Επιστημονική ανακοίνωση: «Τρόποι συμπεριφοράς και χαρακτήρες των αρχαίων Ελλήνων στην καθημερινή τους επικοινωνία»

 από τον ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή

3.023η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11.00

«Η Οικουμενικότητα του Ελληνικού Αλφαβήτου στις Επιστήμες». Επιστημονική ανακοίνωση από τον ακαδημαϊκό κ. Εμμανουήλ Γδούτο 

3.022α Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11.00

1. Αναγγελία του θανάτου του ξένου εταίρου Prosper Weil.

2. Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας αντεπιστέλλοντος μέλους από Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού στον κλάδο «Νευροβιολογία/Βιολογία της Γήρανσης».

3.017η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018, ώρα 11.15

1. Αναγγελία του θανάτου του Γρηγορίου Σκαλκέα

Ομιλία για τον βίο και το έργο του εκλιπόντος από τον Πρόεδρο κ. Αντώνιο Κουνάδη (15΄)

2. Αναγγελία της δημοσίευσης των Προεδρικών Διαταγμάτων περί κυρώσεως της εκλογής των ακολούθων νέων μελών: