Συνεδρίες

3.007η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, ώρα 11.00

Αναγγελία του θανάτου των αντεπιστελλόντων μελών Άνθιμου Χριστοφορίδη και Αντωνίου-Αιμιλίου Ταχιάου.

3.005η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, ώρα 11.00

«Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος τον 21ο αιώνα εντός της εν εξελίξει υπερθέρμανσης της Μεσογείου», από τον ακαδημαϊκό κ. Χρήστο Ζερεφό

3.003η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, ώρα 11.00

«Η Οπτική Μέθοδος των Καυστικών- Νεώτερες εξελίξεις», από τον ακαδημαϊκό κ. Εμμανουήλ Γδούτο 

2.997η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11.00

«Θερμοδυναμική και Κατάλυση της Σύνθεσης της Μάζας», από τον ακαδημαϊκό κ. Κωνσταντίνο Βαγενά

2.992α Συνεδρία της Ολομελείας, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 11.00

«Φώτης Καφάτος (1940-2017). Το ίχνος του στην ευρωπαϊκή παιδεία και επιστημονική έρευνα», από τον ακαδημαϊκό  κ. Γεώργιο Κόλλια