Συνεδρίες

3.016η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, ώρα 11.00

Επιστημονική ανακοίνωση:  «Μυθολογικά “παράδοξα” ή η δήθεν λύση του προβλήματος του αρχαίου μύθου του Αλφειού και της Αρέθουσας»

από τον ακαδημαϊκό κ. Στέφανο Ήμελλο

3.014η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, ώρα 11.00

1.  Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους Ιωάννου Παπαπαναγιώτου

2. «Γραφή και αλφάβητο», από τον κ. Νικόλαο Κονομή

3.013η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, ώρα 11.00

«Παράγοντες επηρεασμού και μηχανισμοί δημιουργίας καινοτομίας: Μία συστημική θεώρηση με βάση την εμπειρία του τομέα μεταφορών», επιστημονική ανακοίνωση από το αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας κ. Γιώργο Γιαννόπουλο.

3.012η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, ώρα 11.00

«Hans Daalder: Ένας σημαντικός Ευρωπαίος πολιτικός επιστήμονας», από τον ακαδημαϊκό κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο