Συνεδρίες

3.054η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, ώρα 11.00

1. Αναγγελία του θανάτου του Νικολάου Ανδρουλάκη

2. «Η Κοινωνιολογία ως επιστήμη και ο κοινωνιολογισμός ως εκτροπή της». Επιστημονική ανακοίνωση από το αντεπιστέλλον μέλος κ. Νικήτα Αλιπράντη

3.051η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, ώρα 11.30

«Η προστασία των μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Περιβάλλοντος από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή»: Επιστημονική ανακοίνωση από τον ακαδημαϊκό κ. Χρήστο Ζερεφό (15')