Συνεδρίες

3121η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1) Αναγγελία της από 26.5.2022 απόφασης της Ολομελείας περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, με τίτλο με τίτλο «Ιστορία του Ελληνισμού κατά την Ρωμαιοκρατία (Β' αι. π.χ. - Δ' αι. μ.χ.)»

 

 

 

3113η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022, ώρα 11.00 π.μ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1) Αναγγελία της από 14.4.2022 απόφασης της Ολομελείας περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, στον κλάδο της «Γλωσσολογίας - Διαλεκτολογίας».