Συνεδρίες

2.992α Συνεδρία της Ολομελείας, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 11.00

«Φώτης Καφάτος (1940-2017). Το ίχνος του στην ευρωπαϊκή παιδεία και επιστημονική έρευνα», από τον ακαδημαϊκό  κ. Γεώργιο Κόλλια

2.988η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, ώρα 11.30

Επιστημονική ανακοίνωση: «Η περίφημη εικασία Riemann», από τον ακαδημαϊκό κ. Αθανάσιο Φωκά.

2.981η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, ώρα 11.00

Επιστημονική ανακοίνωση των κ.κ. Σταύρου Παπαμαρινόπουλου και συνεργατών με θέμα "Αστρονομικές χρονολογήσεις του τέλους του Τρωικού Πολέμου και της επιστροφής του Οδυσσέα", από τον  ακαδημαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη.

2.980η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, ώρα 11.30

1. Αναγγελία του θανάτου του Sir Peter Hall.

2. Αναγγελία της δημοσίευσης των Προεδρικών Διαταγμάτων με τα οποία κυρώθηκε η εκλογή των ακολούθων νέων μελών της Ακαδημίας: