Συνεδρίες

3141ης Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11:00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Δεκάλεπτη ανακοίνωση του Ακαδημαϊκού κ. Λουκά Χριστοφόρου, με θέμα: «Διεθνείς διάλογοι μεταξύ Επιστημών, Επιστημονικής Τεχνολογίας, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Κοινωνίας».

 

3140η Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής των:

   Α. κ. Γεωργίου Δερτιλή, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών στην έδρα της «Νεοελληνικής Ιστορίας (από τη σύσταση του ελληνικού κράτους ως τη σύγχρονη εποχή)» (Αρ. ΦΕΚ. 3100/Τεύχος Γ’/15.12.2022).

3134η Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 8η Δεκεμβρίου 2022, ώρα 11:00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού  Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής του κ. Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, στην έδρα με τίτλο «Γλωσσολογία-Διαλεκτολογία» (Αρ. ΦΕΚ 3023/ Τεύχος Γ΄/5. 12.2022).

 

3130η Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού  Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής του κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών,  στην ἐδρα με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο (Διοικητικό Δίκαιο-Συνταγματικό Δίκαιο)» (Αρ. ΦΕΚ. 2793/Τεύχος Γ΄/7. 11.2022).

3123η Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, ώρα 11:00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού  Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής του κ. Λεωνίδα Καβάκου, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών στην ἐδρα της «Μουσικής» (Αρ. ΦΕΚ. 2302/Τεύχος Γ'/15.9.2022).