Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών


Σόλωνος 84, 10680 Αθήνα
fax: 210 3664 749,

Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: Ελένη Μπίτα
Τηλ. 210 3664 716, e-mail:elmp@academyofathens.gr

Διοικητική Υπάλληλος: Ηλέκτρα Λαμπίρη
Τηλ. 210 3664 748, e-mail: elampiri@academyofathens.gr

 • Τμήμα Προϋπολογισμού
  Αναπλ. Προϊσταμένη:
  Πολυξένη Λαγοπαναγιωτοπούλου
  Τηλ. 210 3664 710, e-mail: xenia_lag@academyofathens.gr

 • Τμήμα Λογιστηρίου
  Αναπλ. Προϊσταμένη:
  Μαρία Καζούρη
  Τηλ. 210 3664 712, e-mail: kazouri@academyofathens.gr

 • Τμήμα Μισθοδοσίας
  Αναπλ. Προϊσταμένη:
  Στέλλα Νέμτσα
  Τηλ. 210 3664 724 e-mail: snemtsa@academyofathens.gr
  Διοικητική Υπάλληλος: Μαρία Παππά
  Τηλ. 210 3664 719 e-mail: mpappa@academyofathens.gr

 • Τμήμα Προμηθειών
  e-mail: promitheies@academyofathens.gr
  Αναπλ. Προϊσταμένη: Σταυρούλα Κοντοέ
  Τηλ. 210 3664 793 e-mail: voula@academyofathens.gr

 

Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι διαθέσιμα εδώ.