Κέντρο Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών


Ο βασικός στόχος του ΚΕΘΕΜ είναι η προώθηση έρευνας αιχμής στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Οι ερευνητές του ΚΕΘΕΜ παρήγαγαν και συνεχίζουν να αναπτύσσουν νέα θεωρητικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν αντίκτυπο σε μια ποικιλία πρακτικών προβλημάτων φυσικής και ιατρικής. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του κέντρου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Εφαρμογές μιγαδικής ανάλυσης
  • Ανάλυση και λύση μερικών διαφορικών εξισώσεων
  • Θεωρητική και εφαρμοσμένη ασυμπτωτική ανάλυση
  • Μαθηματική ανάλυση της δυναμικής των ρευστών
  • Θεωρητικές πτυχές της γενικής θεωρίας της σχετικότητας και της σωματιδιακής φυσικής
  • Αυστηρή ανάλυση και ανάπτυξη αποτελεσματικών αλγορίθμων για την επίλυση ποικίλων αντίστροφων προβλημάτων
  • Ιατρική απεικόνιση, όπως PET, SPECT, MRI, CT, MEG και EEG.
  • Ανάλυση αποτελεσμάτων μοριακής γενετικής και ιατρικής απεικόνισης, με έμφαση στο καρκίνο.
  • Μαθηματική μοντελοποίηση της δυναμικής των πανδημιών με αναλυτικούς αλγορίθμους και μηχανική μάθηση

Ιστορία του Κέντρου

Η ίδρυση του Κέντρου Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΘΕΜ) αποφασίσθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών κατά την υπ' αριθ. 2510 / 09.03.2006 συνεδρία αυτής, μετά την πρωτοβουλία του Ακαδημαϊκού Αθανάσιου Φωκά. Αποτελεί αναβάθμιση του Γραφείου Ερεύνης Θεωρητικών Μαθηματικών (ΓΕΘΜ), το οποίο ίδρυσε ο αείμνηστος Ακαδημαϊκός Νικόλαος Κ. Αρτεμιάδης το 1992. Το ΚΕΘΕΜ συστάθηκε στις 7 Μαρτίου 2008, με το υπ. Αριθμ. 23 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 42/Α/07.03.08 Πρώτος Επόπτης του ΚΕΘΕΜ διετέλεσε ο Ακαδημαϊκός Νικόλαος Αρτεμιάδης. Επόπτης του Κέντρου από το 2010 είναι ο Ακαδημαϊκός Αθανάσιος Φωκάς). Το Σεπτέμβριο του 2009 διορίστηκε ως ερευνητής στο Κέντρο ο Δρ. Γεώργιος Καστής, στον οποίο και ανατέθηκε και η διεύθυνση του κέντρου. Το 2020 διορίστηκαν δύο νέοι ερευνητές οι Δρες. Κωνσταντίνος Καλημέρης και Νικόλαος Δικαίος.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα 
Τηλ. 210 6597159
Fax: 210 6597602
E-mail: kethem@academyofathens.gr