Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη


Διεύθυνση: Υψηλάντου 9, 106 75 Αθήνα. 
Τηλ. 210 7219587.
Ηλ. Δ/νση: phlel@academyofathens.gr 
Εποπτική ΕπιτροπήΕυάγγελος Μουτσόπουλος. Κωνσταντίνος Κριμπάς.
Επιστημονικός συνεργάτης: Λίνος Μπενάκης.