ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ.106 79 Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο 210-3664700

Γραμματεία Α΄ Τάξεως των Θετικών Επιστημών και
Γραμματεία Β΄ Τάξεως των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών:
Θάλεια Μπόνου, τηλ. 210 3664783, e-mail: bonou@academyofathens.gr

Γραμματεία Γ΄ Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών:
Γεωργία Αγγελοπούλου, τηλ. 210 3664738, e-mail: gaggelop@academyofathens.gr

Fax 210-3634806
www.academyofathens.gr