Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας


 

Το Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας (CSRT) ιδρύθηκε το 2023 (νόμος 5029/2023 - 55/Α/10-3-2023), για να αντικαταστήσει το “Γραφείο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας” (ΓΔΕΤ) που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2006, ύστερα από την εκλογή του Καθηγητή Σταμάτιου Μ. Κριμιζή ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα «Διαστημικές Επιστήμες - Θεωρία και Εφαρμογές», που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του έτους 2004.

Από το 2006 έως και σήμερα, το ΚΕ.Δ.Ε.Τ. συμμετέχει ή/και ηγείται κορυφαίων διεθνών συνεργασιών στους τομείς της Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας (PI ή/και Co-I), με πλούσια συνεισφορά σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που βρίσκονται στην αιχμή των πιο σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως οι αποστολές Voyager 1 & 2Cassini-Huygens, MESSENGER, Parker Solar Probe, JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) και New Horizons (NASA ή/και ESA).

Το ΚΕ.Δ.Ε.Τ. βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, παρέχοντας πρωτοποριακό έργο σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, όπως με τη συμμετοχή του στο επιστημονικό κέντρο SHIELD DRIVE Science Center που χρηματοδοτείται από τη NASA (Βοστόνη, ΗΠΑ), αλλά και στη μελέτη της καινοτόμου διαστημικής αποστολής Interstellar Probe (Johns Hopkins Hopkins University/Applied Physics Laboratory). Το επιστημονικό εύρος του ΚΕ.Δ.Ε.Τ. μπορεί να γίνει αντιληπτό από τις μακροχρόνιες συνεργασίες του με σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, όπως το Johns Hopkins University/Applied Physics Laboratory (USA), Boston University (USA), Southwest Research Institute (USA), University of Maryland (USA), University of  Alabama in Huntsville (USA), University of Michigan (USA), Massachusetts Institute of Technology (USA), Princeton Plasma Physics Laboratory (USA), California Institute of Technology (USA), University of Arizona (USA), University of Bern (Switzerland), Max Planck Institute for Solar System Research (Germany), ONERA - The French Aerospace Lab (France), Institute de Recherch en Astrophysique et Planetologie (France), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα) κ.λπ.

Εν συντομία, με την πάροδο των ετών, το Κέντρο έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 300 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους (35 εκ των οποίων στα περιοδικά Nature και Science), περισσότερα από 20 White Papers, ανταποκρινόμενο σε σχετικές προσκλήσεις της Αμερικανικής (NASA) ή/και της Ευρωπαϊκής (ESA) διαστημικής υπηρεσίας, έχει οργανώσει ή/και συνδιοργανώσει αρκετά διεθνή συνέδρια, workshops και συνεδρίες σε κορυφαίους οργανισμούς ανά την υφήλιο, όπως το 44ο Congress of the Committee of Space Research (COSPAR- Αθήνα, 16-24 Ιουλίου 2022), όπου ο επόπτης του ΚΕ.Δ.Ε.Τ. διετέλεσε επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής. Επίσης, συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως η επίβλεψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών  διατριβών καθώς και σε πληθώρα δραστηριοτήτων διάχυσης της επιστήμης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την εξερεύνηση του διαστήματος.

Η αποστολή του ΚΕ.Δ.Ε.Τ. είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους τομείς των Επιστημών το Διαστήματος, με έμφαση στη Φυσική του Διαστημικού Πλάσματος και την ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται με τη Φυσική και Τεχνολογία του Διαστήματος. Το ΚΕ.Δ.Ε.Τ. λειτουργεί σύμφωνα με τις επιταγές και τους σκοπούς της Ακαδημίας Αθηνών, προάγοντας την επιστημονική έρευνα και διαχέοντας τα αποτελέσματά της στο ευρύ κοινό, σε θέματα που αφορούν, αλλά δεν περιορίζονται, στη Φυσική μαγνητοσφαιρών, Πλανητική Φυσική, Φυσική της Ηλιόσφαιρας και Φυσική Πλάσματος, με έμφαση στην ανάλυση δεδομένων από διαστημικές αποστολές. Επιπλέον, το ΚΕ.Δ.Ε.Τ. συμβουλεύει το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) σε επιστημονικά ή/και τεχνικά θέματα, όταν του ζητηθεί.

Μια σύντομη παρουσίαση της συμβολής του ΓΔΕΤ τα τελευταία χρόνια (2006-2021) μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 89-100 στο κεφάλαιο με τίτλο "Το έργο και η προσφορά των Ερευνητικών Κέντρων, Γραφείων και Ιδρυμάτων της Ακαδημίας Αθηνών", που εκδόθηκε το 2022 από την Ακαδημία Αθηνών.