Ίδρυμα Πέτρου Χάρη


Βαλαωρίτου 9, 10671 Αθήνα
Τηλ. 210 3642142
Φαξ 210 3642143
Ηλ. Δ/νση: xarisfnd@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://petrosharisfoundation.gr/

Διοικητικό Συμβούλιο: Θανάσης Βαλτινός (Πρόεδρος). ------- (Αντιπρόεδρος). Χρύσα Μαλτέζου (Γενικός Γραμματεύς). Μέλη: Βασίλειος Χ. Πετράκος, Αντώνιος Ρεγκάκος.

Αναπληρωματικά μέλη: Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Μιλτιάδης B. Χατζόπουλος

Γραμματεία: Ελένη Σάββαρη