Διεύθυνση Περιουσίας


Σόλωνος 84, Αθήνα 10680

Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιουσίας: Γεώργιος Μαρίνος
Τηλ. 210 3664 780, fax: 210 3664 723, email: gmarinos@academyofathens.gr

Διοικητικός Υπάλληλος:
Μαρία Παππά
Τηλ. 210 3664 719, email: mpappa@academyofathens.gr

  • Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

Αναπλ. Προϊστάμενος: Γεώργιος Μικρός
Τηλ. 210 3664 703, email: gmicros@academyofathens.gr

Διοικητικoί Υπάλληλοι:
Άννα Λαζάρου
Τηλ. 210 3664 804, email: lazarou@academyofathens.gr

 

  • Τμήμα Διαθέσεως των Εισοδημάτων για την Εκπλήρωση των Σκοπών των Διαθετών ή των Δωρητών

Αναπλ. Προϊσταμένη: Ελένη-Μαρία Αρμένη
Τηλ. 210 3664 736, email: elarmeni@academyofathens.gr

Διοικητικοί Υπάλληλοι:
Κωστούλα Αδάμου-Φίκα
Τηλ. 210 3664 781, email: adamout@academyofathens.gr