Διεύθυνση Περιουσίας


Σόλωνος 84, Αθήνα 10680

Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιουσίας: Γεώργιος Μαρίνος
Τηλ. 210 3664 780, fax: 210 3664 723, email: gmarinos@academyofathens.gr

 

  • Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

Αναπλ. Προϊστάμενος: Γεώργιος Μικρός
Τηλ. 210 3664 703, email: gmicros@academyofathens.gr

Διοικητικoί Υπάλληλοι:
Άννα Λαζάρου
Τηλ. 210 3664 804, email: lazarou@academyofathens.gr

Θεοδώρα Θυμιοπούλου
Τηλ. 210 3664702, email: dthymiopoulou@academyofathens.gr

Ελένη Μεσσήνη
Τηλ. 210 3664779, e-mail: emessini@academyofathens.gr

 

  • Τμήμα Διαθέσεως των Εισοδημάτων για την Εκπλήρωση των Σκοπών των Διαθετών ή των Δωρητών
    Αναπλ. Προϊσταμένη: Ελένη-Μαρία Αρμένη

Τηλ. 210 3664 736, email: elarmeni@academyofathens.gr

Διοικητικοί Υπάλληλοι:
Κωστούλα Αδάμου-Φίκα
Τηλ. 210 3664781,   email: adamout@academyofathens.gr