Διεύθυνση Περιουσίας


Σόλωνος 84, Αθήνα 10680

Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιουσίας: Γεώργιος Μικρός
Τηλ. 210 3664 703, fax: 210 3664 723, email: gmicros@academyofathens.gr

Διοικητική Υπάλληλος: Άννα Λαζάρου
Τηλ. 210 3664 804, email: lazarou@academyofathens.gr

  • Τμήμα Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

Αναπλ. Προϊστάμενος: Γεώργιος Μαρίνος
Τηλ. 210 3664 780, email: gmarinos@academyofathens.gr​

Διοικητική Υπάλληλος:
Θεοδώρα Θυμιοπούλου
Τηλ. 210 3664702, email: dthymiopoulou@academyofathens.gr
 

  • Τμήμα Διαθέσεως των Εισοδημάτων για την Εκπλήρωση των Σκοπών των Διαθετών ή των Δωρητών
    τηλ. 210 2664781

           Αναπλ. Προϊσταμένη: Ελένη-Μαρία Αρμένη
            Τηλ. 210 3664 736, email: elarmeni@academyofathens.gr

           Διοικητικοί Υπάλληλοι:
           Κωστούλα Αδάμου-Φίκα (σε απόσπαση)
           email: adamout@academyofathens.gr