Προκήρυξη του Αριστείου των Γραμμάτων 2024


 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ  23ης  ΜΑΡΤΙΟΥ  2023

ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΕΟΡΤΑΣΜΟ  ΤΗΣ  ΕΠΕΤΕΙΟΥ  ΤΗΣ  25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ  1821

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ

 

Αριστείο των Γραμμάτων, απονεμόμενο σε Έλληνα λογοτέχνη, εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο οποίος παράλληλα προς το σύνολο του προγενέστερου σπουδαίου έργου του, συνέβαλε σημαντικά και με έργο που συντελέστηκε κατά την τελευταία τετραετία στην πρόοδο των ελληνικών γραμμάτων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ή αιτιολογημένων προτάσεων από μέλη της Τάξεως των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2023. Η απονομή του Αριστείου θα γίνει κατά την πανηγυρική συνεδρία του Μαρτίου 2024.