Οικονομικά στοιχεία κληροδοτημάτων


2022

2021

Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί

2020

Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί

2019

Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί

2018

Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί

2017

2016