«Τέχνη, Μαθηματικά, Μηχανική» επιστημονική ανακοίνωση από τον ακαδημαϊκό κ. Εμμανουήλ Γδούτο

3.058η  Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 28  Νοεμβρίου  2019, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Επιστημονική ανακοίνωση

« Τέχνη, Μαθηματικά, Μηχανική»

από τον ακαδημαϊκό κ. Εμμανουήλ Γδούτο  (30΄)

 

Αθήνα, 26  Νοεμβρίου  2019

Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΗΜΕΛΛΟΣ

 

 

 

Ημερομηνία: 
28/11/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Εκδηλώσεις