Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα "Αντίστροφα Προβλήματα και Ιατρική Απεικόνιση" (κωδ. 200/905)

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Αντίστροφα Προβλήματα και Ιατρική Απεικόνιση» (κωδ. 200/905), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Αθ. Φωκά, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στον υποψήφιο συνεργάτη κ. Ανδρέα Λογοθέτη.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την 29 η Νοεμβρίου 2018. 

 

H σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στη πλατφόρμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ημερομηνία: 
22/11/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις