Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών

 

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

1. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του ελληνικού χώρου κατά την τουρκοκρατία (1453-1821), με έμφαση στη μελέτη των ελληνικών αρχειακών πηγών»

2. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού (1204-1453)».

 

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκυρήξεως και το έντυπο αιτήσεως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Πληροφορίες:

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργία Αγγελοπούλου

gaggelop@academyofathens.gr

Τηλ. 210 3664738

 Ημερομηνία: 
03/10/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις