Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για την πράξη «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ» (κωδ. 5002738)

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Δράσεις της Ακαδημίας Αθηνών» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία», (κωδ. 5002738), με επιστημονική υπεύθυνη την κα Μαρία Σπηλιωτοπούλου, ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου στον υποψήφιο συνεργάτη ειδικότητας ανθρωπολόγου ή κλασικού αρχαιολόγου (κωδ. 05), Γεράσιμο Χρυσοβιτσάνο.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την 8η Μαΐου 2018.Ημερομηνία: 
02/05/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις