Ανακοίνωση για το Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ελληνικών και ξενόγλωσσων μονογραφιών

 

Κατόπιν εκδόσεως της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α΄/20.3.2020) "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης" και δεδομένου ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Στο Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ελληνικών και ξενόγλωσσων μονογραφιών (βιβλίων & έντυπων περιοδικών εκδόσεων) με αριθ. πρωτ. 1481/5.3.2020, η αποσφράγιση θα διενεργηθεί κανονικά την Τρίτη 24.3.2020 και ώρα 11.00, παρουσία μόνο των τριών μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, τηρουμένων των προβλεπομένων αποστάσεων ασφαλείας, λόγω των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την αποτροπή κινδύνου διασποράς του.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

 

 

 

Ημερομηνία: 
23/03/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις